Skip to main content

Maaskantprijs voor Arnold Reijndorp / Simon Franke - Trancity

Geschreven op .

atlasIn de architectuur en stedenbouw is de Rotterdam Maaskantprijs hoog aangeschreven. Het rijtje winnaars van deze tweejaarlijkse onderscheiding mag er wezen met recent o.a. Auke van der Woud, Adri Duivesteijn, Dirk Sijmons, Maarten Kloos en Carel Weeber. Winnaars zijn vaak kritische beschouwers van architectuur en stedenbouw en als het al ontwerpers zijn, dan hebben ook die zich onderscheiden door hun brede bemoeienis met het vakgebied. Vandaag werd bekendgemaakt dat daar in 2012 de naam van Arnold Reijndorp, langjarig partner in boeken en programma's, bijkomt. En dat is een felicitatie waard.

Arnold Reijndorp is zelfstandig onderzoeker en bijzonder hoogleraar sociaaleconomische en ruimtelijke ontwikkelingen van nieuwe stedelijke gebieden aan de Universiteit van Amsterdam. Het juryrapport roemt Arnold voor ‘zijn langdurige betrokkenheid bij en eigenzinnige fascinatie voor de sociaal-maatschappelijke aspecten van de gebouwde omgeving … en waardeert Reijndorp vooral als bruggenbouwer tussen gebruikers, ontwerpers en bestuurders. Het gaat om én de relevantie van zijn alledaagse observaties én de gave om die relevantie doeltreffend over te brengen.’ Wat mij betreft is de waardering die spreekt uit de toekenning van de Maaskantprijs een waardering voor de bijzondere positie die Arnold inderdaad inneemt tussen verschillende vakwerelden. Opgeleid in Delft als ontwerper, jarenlang werkzaam als stadssocioloog en inmiddels ook thuis in de wijze waarop wij zorg en welzijn stedelijk organiseren is de kwaliteit van zijn kennis en van zijn bijdrage aan het debat over de stad altijd origineel en altijd een stimulans om ‘verder’ en ‘dieper’ te denken. Zie verder het persbericht http://bit.ly/GD4mpm

Al vele jaren heb ik als uitgever met hem samengewerkt. Eerst bij NAi Uitgevers met titels als ‘Buitenwijk’, ‘Stadswijk – Stedenbouw en dagelijks leven’ en samen met Maarten Hajer: ‘Op zoek naar nieuw publiek domein’.  Sinds een jaar of vijf bij Trancity met titels als Atlas Westelijke Tuinsteden Amsterdam en De alledaagse en de geplande stad (ook i.s.m met andere auteurs). Komende zomer verschijnt bij Trancity Atlas Nieuwe Steden – De verstedelijking van de groeikernen, een, durf ik nu al wel te zeggen, belangrijk boek over verleden en toekomst van de steden die we vanaf de jaren zeventig zijn gaan bouwen vanuit dorpskernen of zelfs helemaal nieuw in de polder.

Ik werk ook vaak samen met Arnold bij studieprogramma’s, zoals deSTADSWIJKstudies, die we zijn gestart toen we erachter kwamen dat veel professionals in de stedelijke ontwikkeling toch wat moeite hadden om zijn boek ‘Stadswijk’ helemaal uit te lezen en liever een studiedag bezochten met een paar pittige colleges. Op dit moment werk ik samen met Arnold en Bart Lammers aan Publieke Zaak – Publieke Ruimte, een programma waarin we de sociaalmaatschappelijke en economische ontwikkeling van onze publieke sector koppelen aan de stand van zaken in onze openbare ruimte.