Skip to main content

Studiedagen

Trancity organiseert regelmatig inhoudelijke publieksprogramma's en studiedagen voor professionals rondom de thema's stedelijke ontwikkeling en publiek domein, vaak naar aanleiding van een trancityxvaliz-publicatie.

Onderzoek

Trancity organiseert onderzoeksprogramma's met publicaties en bijeenkomsten.

De rechtvaardige stad

Wouter Veldhuis van MUST en Simon Franke van Trancity zijn op zoek naar de rechtvaardige stad. Een stad waar ruimtegebruik niet alleen is gekoppeld aan economische rendement, maar ook aan sociaal-culturele doelen.

In 2018 verscheen hun Stadsessay Op zoek naar de rechtvaardige stad - Stedenbouw en de economisering van de ruimte. Gratis te downloaden of in print te kopen via deze link.

Maart 2024 verscheen hun nieuwe Stadsessay Onderweg naar de rechtvaardige stad - Over nabijheid, vertrouwen, wederkerigheid en gemeenschap. Gratis te downloaden of in print te kopen via deze link.

Programma's

De Rechtvaardige Stad 2024

10 juni 2024 - 12.30-17.30 - OASE Rotterdam

Trancity is lid van het kernteam van de Community of Practice (CoP) Rechtvaardige Stad, die vanaf begin 2023 bijeenkomsten organiseert waar (beleids)ambtenaren, academici, ontwerpers, vertegenwoordigers van bewonersinitiatieven, ontwikkelaars en corporaties hun kennis en ervaring uitwisselen en de brug proberen te slaan tussen theorie en praktijk van de rechtvaardige stad.

10 juni organiseert de CoP in Rotterdam een grote(re) bijeenkomst waar deelnemers uit alle disciplines die werken aan een meer rechtvaardige stad welkom zijn voor een grote variëteit aan werksessies.
Informatie en aanmelden: https://bit.ly/3QaQUjK

Terugkijken

De Stad als Systeem - 14 november 2023

De publicatie The City as a System - Metabolic Design for new Urban Forms and Functions werd op 14 november 2023 gelanceerd in het Keilepand in Rotterdam Moderator Robin Pocornie gaf het woord aan, of ging in gesprek met: Madeleine Maaskant, Matthijs Ponte, Eric Frijters, Devin Diran, Johan Snel, Thijs van Spaandonk, Hans van der Made, Lot Mertens en Hanane Abaydi.

Het gehele programma is terug te zien via deze link
De keynote van Eric Frijters met een toelichting op de inhoud van de publicatie is afzonderlijk te zien via deze link