Studiedagen

Trancity organiseert regelmatig inhoudelijke publieksprogramma's en studiedagen voor professionals rondom de thema's stedelijke ontwikkeling en publiek domein, vaak naar aanleiding van een trancityxvaliz-publicatie.

Onderzoek

Trancity organiseert onderzoeksprogramma's met publicaties en bijeenkomsten.

De rechtvaardige stad

Wouter Veldhuis van MUST en Simon Franke van Trancity zijn op zoek naar de rechtvaardige stad. Een stad waar ruimtegebruik niet alleen is gekoppeld aan economische rendement, maar ook aan sociaal-culturele doelen.

Programma's

Mini-conferentie

De rechtvaardige stad: van ideaal tot praktijk

Utrecht, 30-11-2022, 13.00 tot 17.00 uur

Rechtvaardigheid en inclusiviteit, wat houden dat soort termen precies in en hoe geef je daar concreet vorm aan in de ruimtelijke ontwikkeling? In deze bijeenkomst pendelen we tussen wetenschap en plannings- en ontwerppraktijk. Hoe expliciet moeten we rechtvaardigheid benoemen en vanuit welk perspectief en waar in het ontwikkelproces? Hoe wegen we tegengestelde belangen? Wat is de rol van bewoners, gemeenteraad? Wie behartigt de belangen van toekomstige generaties? Kan je ontwerpen aan de rechtvaardige stad? Met o.a. Lorien Beijaert, Marthe Singelenberg, Frans Soeterbroek, Patrick van der Klooster, Edwin Buitelaar, Max Weghorst, Peter Pelzer, Simon Franke. I.s.m. Universiteit Utrecht en Planbureau voor de leefomgeving'.

© Simon Franke. Alle rechten voorbehouden. |
Sitemap | Webdesign.