Skip to main content

Studiedagen

Trancity organiseert regelmatig inhoudelijke publieksprogramma's en studiedagen voor professionals rondom de thema's stedelijke ontwikkeling en publiek domein, vaak naar aanleiding van een trancityxvaliz-publicatie.

Onderzoek

Trancity organiseert onderzoeksprogramma's met publicaties en bijeenkomsten.

De rechtvaardige stad

Wouter Veldhuis van MUST en Simon Franke van Trancity zijn op zoek naar de rechtvaardige stad. Een stad waar ruimtegebruik niet alleen is gekoppeld aan economische rendement, maar ook aan sociaal-culturele doelen.

Programma's

Op korte termijn zijn er geen nieuwe programma's geagendeerd.