De alledaagse en de geplande stad

€ 11,50 per stuk
€ 10,92 per eenheid bij minimaal 10 stuks
€ 10,37 per eenheid bij minimaal 30 stuks


Over identiteit, plek en thuis
Arnold Reijndorp / Leeke Reijnders
De belevingswereld van bewoners en gebruikers vormt de alledaagse stad; de geplande stad is het beleidssterrein van overheid en instituties. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar?

ISBN 97890 9506 8266

doorgaan-knop