Partners van Trancity

www.actiefburgerschap.nl Dit is de website van de Stichting Actief Burgerschap en de daaraan verbonden leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. Bijzonder hoogleraar is Evelien Tonkens.

www.airfoundation.nl en www.vanderleeuwkring.nl AIR is het Architectuur Instituut Rotterdam. Een van de activiteiten van AIR is de Van der Leeuwkring, een groep Rotterdamse opdrachtgevers.

www.arch-lokaal.nl Architectuur Lokaal is het landelijke onafhankelijke kennis- en informatiecentrum voor cultureel opdrachtgeverschap en architectuur beleid.

www.kei-centrum.nl KEI is het landelijk onafhankelijk kenniscentrum voor stedelijke vernieuwing en herstructurering.