Fietsles.blog'Als je de balans vindt, dan ben je er. Je moet de wielen laten rollen, je voeten in de lucht steken en  vooruit kijken', zegt Farida met een big smile tegen een Surinaamse dame die voor het eerst zenuwachtig giechelend op de fiets stapt. Vandaag leren zes vrouwen, van verschillende nationaliteiten, de eerste beginselen van het fietsen op het Oranjeplein in de Haagse Schilderswijk. Het door hekken omsloten betonnen basketbalveld op dit grote plein leent zich bij uitstek voor fietsles.

Farida, Souria en Rachida, door de Fietsersbond opgeleid als fietscoaches, bouwen de lessen stap voor stap op: eerst balans vinden op een fiets zonder trappers, dan op- en afstappen met trappers, rondjes op het basketveld rijden, leren omkijken, hand uitsteken en remmen. Pas als ze die vaardigheden onder de knie hebben, rijden ze een rondje om het Oranjeplein en als laatste etappe gaat de fietstocht naar Scheveningen of het Gemeentemuseum, kilometers verderop. Met heel slecht weer, krijgen de deelnemers binnen, bij buurtcentrum Parade, theorieles.

TourNa een paar proeftouren hadden we donderdag 13 december de eerste echte Schilderswijk-tour. We liepen met Zoulikha en Kaoutar door hun wijk; twee Marokkaanse meiden van 19 en 20 jaar oud, MBO studenten  sociaal-cultureel werk die soms al vlaagjes van een professionele beleidsmatige blik vertoonden, maar ons gelukkig meest van de tijd wisten te verrassen met hun blik op de wijk; gevormd door de jaren dat ze er wonen en vooral door de manier waarop zij het publieke domein gebruiken en naar hun hand zetten. Hun blik leert ons, zo bleek in het gesprek na afloop, vooral dat plekken in de wijk een bepaalde betekenis en identiteit hebben die wij als buitenstaanders daar lang niet altijd van af kunnen lezen. Een plek wordt nu eenmaal bepaald door de invulling die bewoners eraan geven en de claim die bepaalde groepen erop leggen.

flexstad2Dit weekend eindelijk ‘De flexibele stad’ van Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl gelezen. Nu, een paar maanden na verschijnen valt op dat er veel wordt geschreven en gesproken over het boek. Goed pr-campagne dus en misschien ook gewoon een goed boek op een goed moment?

Voor mij bevat het boek drie delen. In het eerste deel worden algemene kenmerken van onze planningspraktijk beschreven. Zowel de oude ‘inflexibele’ manier als de nieuwe ‘flexibele’ manier. Nuttig, maar niet echt nieuwe informatie. In de stedenbouw gaat al langer de discussie over het einde van het blauwdrukontwerpen en het aan- en inpassen aan kleinschalige en flexibele stapsgewijze ontwikkeling. Het derde deel biedt een flink aantal voorbeeldprojecten die de auteurs opschrijven en analyseren aan de hand van hun in het boek ontwikkelde criteria. Die eigen invulling en analyse is natuurlijk essentieel. Het zijn immers de bekende voorbeelden, die bijvoorbeeld ook opduiken in de publicatie Stedelingen veranderen de stad van Mariska van de Berg, een boek dat deze week verschijnt bij trancityxvaliz. Bij het maken van dat boek realiseerden we ons dat die projecteninventarisatie niet de legitimatie vormt voor het boek. Het gaat om wat de wijze waarop je een eigen verhaal koppelt aan die praktijkervaring.

Mila en Bies 2 blogOp weg naar het Stagehuis op het Teniersplantsoen in de Schilderswijk, zie ik prachtige rood-oranje bloemen bloeien langs de gevel van een flatgebouw aan de Gerard Doustraat. Ik maak er een foto van en op dat moment stapt Mila Khoenbhajan uit haar auto en vraagt lachend waarom ik dat doe. Ik vertel haar dat ik getroffen ben door zo’n mooi tuintje, zo liefdevol verzorgd en dat op openbaar terrein, gewoon aan de straat.

Mevlana1 Custom 2'Ik rijd niet in een snelle BMW maar stop van elke tien euro er negen in de zaak’, antwoordt Mustafa Sekerli, eigenaar van restaurant Mevlana op mijn vraag wat hij vindt van het ondernemerschap in de Haagse Schilderwijk. ‘Die instelling hebben niet veel horeca-ondernemers; zij richten een zaak op, zetten personeel aan het werk en steken het snel verdiende geld in een mooie BMW en rijden trots rond. Juist elke dag aanwezig zijn in het restaurant, personeel motiveren, een praatje maken met klanten, is het geheim van ons succes. Het is dag en nacht werken maar wel met veel plezier en passie. Dat is de kracht van ondernemerschap”, aldus Mustafa. Samen met zijn broer Talha runt hij een locatie in de Vaillantlaan en een in de Kempstraat en zijn grootste droom is binnen 10 jaar een Mevlana-restaurant in elke stad in Nederland met dezelfde kwaliteit, gastvrijheid en moderne inrichting.

non-fiction CustomData zijn altijd de basis geweest voor de stedenbouw. Kennis van huidig en toekomstig gebruik van de ruimte door bewoners, bedrijven en passanten zijn cruciaal en waren tot voor kort het monopolie van de overheid. Nieuwe media bieden nieuwe data gegenereerd door gebruikers en grote commerciële partijen. Wat betekent dat voor stedenbouw en stadsontwikkeling. 
Op 27 mei j.l. presenteerden we de trancity*valiz publicatie Reactivate – vernieuwers van de Nederlandse architectuur  in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Een opmerkelijke bijeenkomst alleen al door de enorme opkomst. Bijna 450 aanwezigen spraken plenair en in parallelsessies over de mogelijkheden om als startend ontwerpbureau actief te zijn en werk te genereren. En met welke middelen je dat dan doet omdat wachten tot er een opdrachtgever langs komt natuurlijk weinig oplevert. Ik modereerde een sessie over stedenbouw, waarin we natuurlijk bespraken dat stedenbouw nu iets anders is dan blauwdrukplanning en eindbeelddenken.

College TAZA1Marokkaanse koffiehuis TAZA dat pontificaal op de hoek van de Hoefkade staat met alle vijf de deuren wijd open ziet er uitnodigend uit. En we hebben trek in koffie na een tijd wandelen door de Schilderswijk. Het leek Renzo Steijvers, de nieuwe wijkmanager van de gemeente, en mij een goed idee om, al dwalend door de wijk, kennis te maken met elkaar en met de wijk.

BinnentuinNet zoals onze maatschappelijke organisaties hun publieke karakter verloren hebben, zo is ook onze publieke ruimte niet echt van het publiek, de ruimte voelt niet als publiek bezit. We voelen ons er niet bij betrokken. Nog meer ‘openbaarheid’ is niet de oplossing, misschien beperking daarvan juist wel. Anonieme openbare ruimte is van de gemeente of van de corporatie, gemeenschapsbezit dus. Toch voelt het niet als iemands eigendom.

Gelukkig zijn er de laatste jaren steeds meer groepen die zich een plek in de openbare ruimte toe-eigenen en daar hun eigen activiteiten ontwikkelen. Opeens gebeurt er iets in dat niemandsland en ontstaat een vorm van gebruik en beheer. Nu wordt openbare ruimte strikt genomen niet publiek als het door een enkele groep ‘in bezit’ wordt genomen, en alle anderen worden uitgesloten. Dat groepen een bepaalde ruimte innemen is echter onvermijdelijk en moet je niet willen tegengaan.

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s