Mazzucato Mobile

Twee recente publicaties van Mariana Mazzucato (De waarde van alles) en Joseph Stiglitz (Winst voor iedereen) over herijking van ons economisch stelsel en herwaardering van het publiek belang zijn relevant voor de drijfveren achter onze stedelijke ontwikkeling en krijgen extra betekenis in Coronacrisis tijd. Een leeservaring over waardeonttrekking aan de samenleving, financialisering van de economie, verwaarlozing van de publieke sector en een herwaardering voor de innovatieve kracht van de overheid.
Najaar 2018 schreven Wouter Veldhuis en ik een artikel voor NL Magazine als vervolg op ons kort daarvoor verschenen stadsessay, Verkenning van de rechtvaardige stad. Kern van het artikel: ‘In de stad moet prioriteit worden gegeven aan publieke welvaart boven particuliere rijkdom’. Dat motto hadden we geleend van George Monbiot en Mike Davis (in: Uit de puinhopen – Een nieuwe politiek in een tijd van crisis). 
 
Inmiddels werken wij aan een vervolgessay. Publieke waarde is daarin een belangrijke onderlegger voor stedelijke ontwikkeling en stedenbouwkundig werken aan een rechtvaardige stad. 
Voor ons nieuwe essay las ik de afgelopen maanden het een en ander over dat begrip ‘publieke waarde’ als tegenwicht voor de ongebreidelde marktwerking die onze samenleving de afgelopen decennia heeft gedomineerd. Wat publieke waarde is wordt al een tijdje door verschillende (economische) auteurs onderzocht. De coronacrisis geeft daaraan een flinke versnelling. Daarom nu alvast als voorproefje van ons komende essay wat ik haalde uit twee recent gelezen boeken. 

Vrijwilligers Antonius Kookt 2 SmallDe ‘sociale boulevard’ wordt het wel genoemd, het rijtje maatschappelijke instellingen aan de Haarlemse Nieuwe Groenmarkt. Een rustpunt in de stad zo vlak bij de Grote Markt. Net als in de rest van de binnenstad wordt hier gegeten, maar dan anders. Bij Binnensteeds, bij Antonius Kookt en bij Stem in de Stad wordt gekookt, door vrijwilligers voor mensen met weinig geld of op zoek naar gezelschap, voor dak- en thuislozen.

Bij Binnensteeds
Tot nu toe kende ik, als Haarlemmer, alleen café Lima op de hoek van de Nieuwe Groenmarkt en de Zijlstraat; een gezellig tentje waar je verse gemberthee drinkt en vegahapjes eet voor een pittige prijs. Ik zie daar vooral jonge moeders en werkende zzp’ers achter hun laptop.
 
Dat er aan de overkant van deze hippe tent elke maandag een lunch is voor twee euro voor buurtbewoners, mensen met een beperking of met een psychiatrische achtergrond wist ik niet. ‘Wij streven ernaar om mensen met een verschillende achtergrond met elkaar te verbinden’, zegt Wilma, locatiecoördinator van welzijnsorganisatie Binnensteeds. 

Wouter CustomDe uitreiking van de Haarlemse architectuurprijzen – de Lieven de Key Penning en de Lieven de Key Publieksprijs - wordt traditioneel vooraf gegaan door de Lieven de Key Lezing. Onderwerp naar eigen keuze, maar graag relevant voor de stad Haarlem. De uitnodiging ging dit jaar naar Wouter Veldhuis van MUST. Dinsdag 26 november j.l. sprak hij deze tekst uit.

Een onooglijke plek
De Nieuwe Groenmarkt. Hoe is het mogelijk dat middenin deze fantastische binnenstad nog zo’n onooglijk pleintje ligt! Nou ja, een plein mag het niet heten. Het is eerder een gedempte gracht, zonder dat hier, denk ik, ooit een gracht is geweest. Een langgerekte ruimte zonder aanleiding, begin of een eind. En zeker ook niet groen, met drie noodlijdende bomen.

20190607 145606 3 Mobile De Groenmarktkerk is een prachtig gebouw op het Nieuwe Groenmarktplein in het centrum van Haarlem. Een pleintje waar ik als Haarlemmer regelmatig overheen fiets op weg naar de Hema of naar bakker Van Vessem.
Een aparte plek omdat het er zo rustig is. Even geen terrassen, winkels en toeristen, maar hier en daar een zwerver die op de trap van de kerk zit in afwachting van de maaltijdsoos in het gebouw van Stem in de Stad (ondersteunt mensen in nood, in het gebouw naast de kerk) of op het bankje onder de bomen op de Krocht, aan het eind van het plein, om een sjekkie of joint te roken.


Het is 'een plek die helpt' zegt de jonge kerkganger Vincent als ik hem tijdens de High Tea ter ere van het 175 jarige bestaan van de Groenmarktkerk vraag wat deze kerk voor hem betekent. De kerk helpt hem om zijn geloof te belijden samen met andere gelijkgezinden en de kerk is er voor anderen die behoefte hebben aan ontmoeting of juist aan stilte. 
Elke middag is de kerk open van 14.00 tot 16.00 uur als stiltecentrum. Op een keer was er een jonge vrouw binnengelopen die aan de praat raakte met een van de vrijwilligers. Achteraf vertelde zij dat ze juist door dat gesprek af had gezien van een zelfmoordpoging.

20190607 145532 3 Small De Haarlemse Nieuwe Groenmarkt is een opmerkelijk rustpunt in de stad. Op nauwelijks honderd meter van de Grote Markt en de belangrijke winkelstraten doet het (nog) niet mee met de voortdurende ‘upgrading’ van het winkel- en horecagebied in het centrum. Ergens tussen straat en pleintje was het tot voor kort vooral een parkeerplaats. Niet dat er niks gebeurt, integendeel. Aan de Nieuwe Groenmarkt staat de Heilige Antonius van Paduakerk. Daar omheen een rijtje sociaal-maatschappelijke instellingen. De R.K. parochie wil de kerk plus enkele van de belendende panden verkopen; de gemeente wil het pleintje herinrichten. Met welke inzet voor de stad gaat dat gebeuren?

Slim Zand MobileVeldhoven, dorp bij Eindhoven, de plaats waar ASML is gevestigd. Voortgekomen uit Philips werd het de marktleider die de wereld voorziet van chipmachines. Circa 12.000 mensen werken bij ASML en dat aantal groeit snel, veel van hen komen niet uit Nederland. Hoe mengen Brabanders met expats; of ´internationals’ zoals ze hier ook wel worden genoemd? Singles gaan misschien wonen in het centrum van Eindhoven, maar gezinnen zoeken een woning in Veldhoven; hun kinderen groeien er op; blijven ze of gaan ze voor een volgende baan door naar een ander techcentrum in de wereld, want helemaal thuis voelen ze zich toch ook niet. Wat doet hun komst met het dorp? ASML breidt nog steeds in flink tempo uit met nieuwe fabrieken; er worden woningen gebouwd, voorzieningen passen zich aan.

Gedifferentieerd beeld
Journalist Tijs van den Boomen onderzoekt het en beschrijft het in Slim Zand – Hoe ASML verscheen in Veldhoven. Aanvankelijk denkt hij te struikelen over de internationals, maar hij vindt ze op het eerste gezicht nergens. Hij denkt de veranderingen van Veldhoven op straat te zien, maar hij moet veel initiatief nemen, zich bij veel mensen binnenpraten om de vinger achter de veranderingen te krijgen en dan ontstaat een heel gedifferentieerd beeld. Internationals brengen niet meteen stadse levendigheid op straat. Werelddorp Veldhoven wijkt ook weer niet zo heel erg sterk af van een andere middelgrote Brabantse plaats. ‘De global Village is niet gericht op spektakel en uiterlijk vertoon, hij is eerder introvert en bescheiden…’, schrijft hij. Internationals gedragen zich niet zo heel veel anders dan Nederlanders. Ze wonen als gezin graag in ruime woningen in rustige buurten; als gevolg verarmd het centrum van Veldhoven en worden de omliggende wijken welvarender. Misschien een keuze bèta-expats eigen?

Anderston2a 3 Op reis kom je onderweg nog wel eens iets tegen. Bijvoorbeeld Anderston, een opvallend woningbouwproject in Glasgow.
Anderston viel ons op: interessante architectuur, herstel van de stad, mix van sociale en middenhuur, mix van openbare, private en collectieve buitenruimte, lage parkeernorm.
Een standbeeld van de beroemdste architect die Schotland ooit heeft gehad, Charles Rennie Mackintosh, markeert de ingang van het project en geeft extra allure.

Glasgow
De grootste stad van Schotland, heeft een reputatie als oude industriestad die door een diep dal is gegaan. Jarenlang nam het aantal bewoners af, de werkloosheid was hoog en de armoede groot.
Maar inmiddels groeit het aantal inwoners weer en is Glasgow met zo'n 600.000 bewoners een levendige stad, met een flinke (internationale) studentenpopulatie en een rijk cultureel leven. De stad zet vooral in op festivals om de eigen bevolking te bedienen en de toeristen te trekken. Overal in de stad wordt gebouwd. Prestigeprojecten zoals het Riverside Transport Museum aan de Clyde, maar ook heel veel woningbouw.

Artikel NL Mag Mobile Door een eenzijdig economische blik op ruimtegebruik worden essentiële maatschappelijke functies verdrongen. Hoe en waar vinden we het perspectief op een ‘stad voor iedereen’ weer terug? In NL Magazine nummer 3, dat verscheen op 14 december 2018,  publiceerden wij een artikel, waarmee we ons project over de rechtvaardige stad een vervolg geven. Op zoek naar een aansprekend verhaal voor de rechtvaardige stad.

Van Woustraat - Amsterdam
Loop een stuk door de Amsterdamse Van Woustraat, centrale stadsstraat in De Pijp en je ziet hoe het aanbod van voorzieningen verschraalt. De horeca rukt op. Als de stadsstraat de spiegel is van de wijken er omheen, gaan we daar binnenkort alleen nog maar koffiedrinken en gastronomische hamburgers eten. Nog steeds is er in deze wijk een flink percentage sociale huur, maar dat daalt gestaag. Het is vast heel gezellig in dit bastion van de creatieve klasse, en in alles lijkt het op een levendige, diverse stad voor iedereen - maar dat is schijn. Een herkenbare ontwikkeling in veel Nederlandse steden.

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s