Skip to main content

Verkenning van de rechtvaardige stad

Stedenbouw en de economisering van de ruimte

Simon Franke, Wouter Veldhuis

Een ontoegankelijke woningmarkt, gentrificatie, segregatie, marginalisering van kwetsbare groepen en daarbij het verdwijnen van maatschappelijk vastgoed en openbare ruimte. Is de stad er nog wel voor iedereen en voor alle functies van het stedelijke leven?
Dit essay schetst de gevaren van een te eenzijdige economische blik op het gebruik van de ruimte in onze steden, waardoor essentiële maatschappelijke functies worden verdrongen. Maar het zoekt ook naar nieuw perspectief, in de (her)waardering van de publieke of fundamentele economie, in het elan van de stadmakers, in nieuw zelfvertrouwen bij maatschappelijke organisaties.
Stedenbouw kan zorgen voor een diverse en open stad. Daarin moeten ruimtelijke vorm en maatschappelijke programma, wonen en werken, privaat en publiek een rechtvaardig aandeel hebben. Niet om de stad voor iedereen gelijk te maken, maar wel om die voor iedereen optimaal te maken.

Met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie


Over de auteur(s)
Simon Franke
Simon Franke is auteur, redacteur, uitgever en organisator van publicaties (i.s.m. Valiz) en programma’s over stad, stedelijke ontwikkeling en publiek domein. Hij is oprichter van Trancity. Publicaties waaraan hij meewerkte zijn onder meer Publieke ruimte, publieke zaak; Het nieuwe stadmaken; Plekken van betekenis in de Schilderswijk.
Wouter Veldhuis
Wouter Veldhuis is architect/stedenbouwkundige en directeur van MUST, een stedenbouwkundig bureau dat onder meer is gespecialiseerd in stedelijke vernieuwing en onafhankelijk onderzoek. Daarnaast is hij hoofd van de masteropleiding Stedenbouw aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst en een van de drie leden van de Amsterdamse adviesraad Stad-Forum. Hij was coauteur van Streetwise Rotterdam, Atlas Westelijke Tuinsteden, Limes Atlas, Euroscapes en Nieuw-West: parkstad of stadswijk.
Verkenning van de rechtvaardige stad