Skip to main content

Onderweg naar de rechtvaardige stad

Over nabijheid, vertrouwen, wederkerigheid en gemeenschap

Simon Franke, Wouter Veldhuis

De ‘rechtvaardige stad’ wordt steeds belangrijker in hoe we stedelijke ruimte leefbaar, duurzaam en toegankelijk maken en houden. Dat perspectief is cruciaal in ruimtelijke ontwikkeling, in sociaal werk en in de programma-akkoorden van gemeentebesturen. De opdracht is hoe we voor iedereen een betekenisvol leven in een betekenisvolle omgeving mogelijk kunnen maken. Een belangrijke vraag, maar daarmee weten we nog niet hoe je rechtvaardigheid vertaalt in beleid, opneemt in ruimtelijke opgaven of er ontwerp voor levert.

Dit stadsessay vertaalt het denken over actuele maatschappelijke ontwikkelingen in sociaal-ruimtelijk handelen en biedt instrumenten om rechtvaardigheidsprincipes toe te passen in stedelijke ontwikkeling. Het doet een appel op ieder die werkt aan de stad om hierin verantwoordelijkheid te nemen en vanuit intrinsieke motivatie bij te dragen aan publieke waarde.

Met steun van de Van Eesteren-Fluck en Van Lohuizen Stichting

Simon Franke en Wouter Veldhuis schreven eerder het stadsessay Verkenning van de rechtvaardige stad. Stedenbouw en de economisering van de ruimte.


Over de auteur(s)
Simon Franke
Simon Franke is auteur, redacteur, uitgever en organisator van publicaties en programma’s over stad, stedelijke ontwikkeling en publiek domein. Hij is de oprichter van Trancity.
Wouter Veldhuis
Wouter Veldhuis is architect en stedebouwkundige bij MUST. Daarnaast is hij als Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving verbonden aan het College van Rijksadviseurs.