Skip to main content

Het nieuwe stadmaken

Van gedreven pionieren naar gelijk speelveld

Simon Franke / Jeroen Niemans / Frans Soeterbroek

De laatste jaren zien we een sterke groei van lokale initiatieven in de leefomgeving. Van gebruik van leegstaande gebouwen tot stadslandbouw op braakliggende terreintjes tot kleinschalige gebiedsontwikkeling. Het ging aanvankelijk vaak om tijdelijke projecten in de pauze van de ruimtelijke ontwikkeling veroorzaakt door de economische crisis. Maar burgers en professionals ontdekken hoe leuk het is om zelf je eigen leefomgeving vorm te geven - je eigen woning, je eigen buurthuis, je eigen sociale onderneming - om zelf de stad te maken. Nieuwe energie komt vrij, bewoners nemen het publiek domein in bezit, publieke waarden zijn belangrijker dan zoveel mogelijk geld verdienen, nieuwe vormen van collectieve samenwerking ontstaan.

Maar na een aantal jaren enthousiast pionieren dienen zich vragen aan. Bijvoorbeeld hoe projecten die draaien op onvermoeibare vrijwilligers en/of tijdelijke subsidies gecontinueerd kunnen worden? Het denken in de tegenstelling bewoners-gebruikers versus overheid en marktpartijen is niet productief, maar hoe kunnen lokale initiatieven dan doordringen in de institutionele praktijk van ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling?
De volgende fase van de lokale initiatieven dient zich aan; hoe ziet die eruit?

Gratis artikelen
- De inleiding op het boek van de redacteuren is hier te downloaden.
- En het artikel De (her)ontdekking van de publieke zaak van Simon Franke, Bart Lammers en Arnold Reijndorp is hier te downloaden.

Interessante recensies:
- In SenRO vind je hier.
- Op Archined vind je hier.
- In Tijschrift Sociale Vraagstukken vind je hier.

I.s.m. Jaar van de Ruimte / Platform31

 • Prijs
 • Publicatie
  2015
 • Specificaties
  Paperback, 176 pag., 14 x 22 cm
 • Ontwerp
  Sam de Groot
 • ISBN
  978 94 92095 05 3

Over de auteur(s)
Simon Franke / Jeroen Niemans / Frans Soeterbroek
Bijdragen van: Joachim Meerkerk (Pakhuis De Zwijger); Marije van den Berg / Marit Overbeek (Stadslab Leiden / Utrechtse Ruimtemakers); Arie Lengkeek (AIR Rotterdam); Joost Beunderman (00:/); Saskia Beer / Sabrina Lindemann / Emilie Vlieger (Glamourmanifest / OpTrek Binckhorst / MeerMerwede); Frans Soeterbroek; Zef Hemel (Universiteit van Amsterdam); Simon Franke / Arnold Reijndorp / Bart Lammers; Marc Holvoet / Ed Ravensbergen / Peter Paul Witsen (NieuwBruut); Sjors de Vries (Ruimtevolk).