Skip to main content

Herinnering aan de rechtsstaat

Pleidooi voor serieus openbaar bestuur

Annemarie Kok

Burgerkracht en burgermacht zijn tegenwoordig leidende principes binnen het doen en vooral laten van gemeenten. Of het nu gaat om openbaar bestuur, ruimtelijke ordening, publieke dienstverlening of sociale zorg: ‘de samenleving’ is aan zet. U dus, en uw medeburgers. Dat klinkt misschien mooi, maar achter deze door vrijwel heel politiek Den Haag bejubelde trend schuilen zware bezuinigingen, sentimentele concepten, uitgeklede rechten, miskenning van ons parlementaire stelsel en een overheid die zich steeds kleiner maakt.
Volgens Annemarie Kok wijst de populariteit van bestuurlijke termen als ‘meervoudige democratie’ en ‘lokaal maatwerk’ erop dat politici, bestuurders en ambtenaren de weg kwijt zijn. Zij roept daarom de rechtsstaat in herinnering als ideëel en formeel houvast en bepleit een institutioneel reveil.


Annemarie Kok
Over de auteur(s)
Annemarie Kok
Annemarie Kok studeerde filosofie en journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, werkte zes jaar bij dagblad Trouw en was negen jaar hoofdredacteur van tijdschrift Noorderbreedte. In 2017 verscheen bij trancityxvaliz haar spraakmakende essay Binding genoeg. De stad en het geheim van aangenaam samenleven. Hierin ontvouwde ze een alternatieve kijk op ‘sociale cohesie’. Sindsdien publiceert ze geregeld over de keerzijden van toenemende burgerparticipatie in politiek en maatschappij. Daarnaast is ze docent ‘publieksgericht schrijven’ aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de RUG. Voor een lezing kunt u de auteur benaderen via www.annemarie-kok.nl