Skip to main content

De alledaagse en de geplande stad

Over identiteit, plek en thuis

Arnold Reijndorp / Leeke Reijnders

De alledaagse stad is de belevingswereld van bewoners en gebruikers, de geplande stad is het beleidsterrein van overheid, maatschappelijke organisaties en hun professionals. Twee tegengestelde werelden, zo lijkt het, die bij een zorgvuldige blik toch ook weer verweven blijken te zijn. Politiek, overheid, woningcorporatie en welzijnswerk hebben een strategie van grote maatschappelijk doelen; de burger zet zich daar niet zozeer tegen af, maar reageert tactisch en trekt in het dagelijks leven zijn eigen plan.

De nauwkeurige analyses in dit boek van het dagelijks leven in de stadswijk, van de wijze waarop bewoners zich een plek toe-eigenen en een ‘thuis' creëren en daarnaast van de wijze waarop instituties met branding, leefstijlen en woonmilieus hun inzet formuleren maakt duidelijk hoe complex het alledaagse en het geplande op elkaar inwerken in de stad. En dat biedt aanknopingspunten voor zinvol professioneel handelen

Deze publicatie verscheen in het kader van de STADSWIJKstudies en kwam mede tot stand dankzij een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

 • Prijs
 • Publicatie
  2010
 • Specificaties
  paperback, 200 pagina's, 14 x 22 cm
 • Ontwerp
  Beukers/Scholma
 • ISBN
  97890 9506 8266

Over de auteur(s)
Arnold Reijndorp / Leeke Reijnders