Skip to main content

De rechtvaardige stad

Trancity en MUST gaan op zoek naar de rechtvaardige stad. Een stad waar het economisch belang van ruimte niet langer dominant is ten opzichte van het maatschappelijk belang. Waar het stedelijk leven voor iedereen toegankelijk is. Een stad die zorgt voor woonruimte, maatschappelijk vastgoed en publieke ruimte. Op zoek ook naar de publieke rol van de stedenbouw en naar herstel van de balans tussen de economische en sociaal-culturele dynamiek bij het ruimtegebruik in de stad.

Programma in ontwikkeling

In mei 2018 verscheen ons essay Verkenning van de rechtvaardige stad.

Simon Franke en Wouter Veldhuis werken aan een vervolgessay, te verschijnen in de tweede helft van 2022.