PRPZ-logo-fc 3 klein

 

Publieke Ruimte
- Publieke Zaak

PR - PZ is een programma van Bart Lammers, Arnold Reijndorp en Simon Franke. Centraal staat de herwaardering van het publiek domein. Hoe zorgen we er voor dat de publieke zaak weer leidend wordt bij de organisatie en inrichting van de publieke ruimte?
> Lees het startessay

PR -PZ wordt ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de Gemeente Den Haag en het Pauwhoffonds.

Werken tussen tactieken en publieken

Onder die titel deed Thijs van der Steeg (i.s.m. Arnold Reijndorp) onderzoek naar de vernieuwing van de verhouding tussen overheid en maatschappij. Door niet langer bestuurskundig, maar sociologisch te kijken, ontstaat een andere blik op de organisatie van de samenleving en de invulling van het publiek domein. Burgers zijn veel verder dan de overheid aanneemt; niet alleen in de organisatie van alledag, maar ook in hun strategieën om 'publieken' te vormen die zich ontfermen over hun omgeving. Dat vraagt om een andere overheid die stopt met eindeloos praten over 'loslaten' en 'faciliteren'. Thijs van der Steeg (ambtenaar bij de Gemeente Almere) bepleit de terugkeer van de publieke dienaar (bijv. de uitleenambtenaar), die frank en vrij werkt met en tussen de (zelf)organisatie van burgers.

Eerdere onderzoeken

In het project PR - PZ werden eerder drie onderzoeken gedaan en gebaseerd daarop strategieën ontwikkeld voor versterking van het publieke domein:

Publiek domein als strategie. Trancity (Simon Franke, Lenneke Overmaat, Arnold Reijndorp) onderzocht het publiek domein in de Haagse Schilderswijk, in de beeldvorming de ultieme 'probleemwijk'. Is er naast sociale interventie ook een strategie voor wijkverbetering denkbaar die is gebaseerd op het herkennen van plekken van betekenis en het versterken van collectieve en parochiale domeinen? Dit onderzoek wordt ook in 2016 nog voortgezet.

Zoektocht naar de nieuwe woningbouwcoöperatie. DUS Architects (Hedwig Heinsman, Hans Vermeulen, Martine de Wit) onderzoeken nieuwe vormen voor de woningbouwvereniging. In één blok, met voorzieningen en publieke ruimte, of juist ruimtelijk niet bijeen, maar met gedeelde waarden, digitaal georganiseerd. Een pleidooi voor nieuwe organisatievormen voor ons wonen.

Hoe digitale media de publieke ruimte veranderen. The Mobile City (Michiel de Lange, Martijn de Waal) introduceert een denkmodel waarmee we kunnen begrijpen hoe de 'softwarelaag' van digitale media de publieke ruimte verandert. Over buurtblogs, hangouts, sociale marktplaatsen en belangenplatforms. Hoe vormen publieken zich, rond welke thema's, hoe raken ze geëngageerd en welk handelingsperspectief hebben ze?

 

Publicaties en programma

Van elk onderzoek is een digitale publicatie. En als conclusie schreven de redacteuren een essay. Hieronder gratis te downloaden.

Thijs van der Steeg (i.s.m. Arnold Reijndorp): Werken tussen tactieken en publieken - Een pleidooi voor de terugkeer van de publieke dienaar.
> Download bit.ly/2c64Rd6

Simon Franke / Bart Lammers / Arnold Reijndorp: Essay: Nieuw perspectief op Publieke Ruimte - Publieke Zaak.
> Download:   
Trancity: Plekken van betekenis in de Schilderswijk.
> Download: http://bit.ly/1viWK3o

DUS Architects: WoonCoöp
> Download: https://goo.gl/42TkCG

 The Mobile City: Klik. Like! Share.
> Download: http://bit.ly/12zkQeB

 Op 3 februari 2015 vond een publieke presentatie plaats van de drie onderzoeken in Pakhuis De Zwijger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s