Flyer NSSomslag klein

 

deNIEUWE-STEDENstudies

Een tweedaagse leergang op zoek naar de kenmerken van een aantrekkelijke suburbane stad. Hoe kunnen we met ruimtelijk beleid de leefomgeving en de woonkwaliteit verbeteren? Welke sociaal-economische maatregelen zorgen voor een vitale stad? Welke stedelijke voorzieningen zijn er nodig?

Sprekers

- Ivan Nio: Suburbane stedelijkheid.
- Like Bijlsma: Publiek domein.
- Hans Vermeulen: Nieuwe woonmilieus.
- Gerard Marlet: Concurrentiekracht.
- Arnold Reijndorp: Veerkrachtige stad.
- Joost Beunderman: Zelforganisatie.

Informatie - Aanmelden

Dit programma gaat helaas niet door, bij gebrek aan voldoende deelnemers.

 Zie voor meer informatie en het complete programma de folder:
> Naar programmafolder

 

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s