Het nieuwe stadmaken

9 Colleges/Presentaties
- Hoe staan lokale burgerinitiatieven en sociale ondernemingen er voor na jaren van pionieren?
- Hoe zorgen we voor continuïteit en hoe kunnen lokale initiatieven de institutionele wereld beïnvloeden.
- Hoe creëren we een 'gelijk speelveld' voor alle partijen die de stad maken?
- Een studiedag met ‘lessen’ voor stadmakers van overheid, lokale initiatieven en marktpartijen!

Trancity i.s.m. Jaar van de Ruimte, Platform 31, Pakhuis De Zwijger, De Ruimtemaker

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s