Logo Stadmaken

Het nieuwe stadmaken

9 Colleges/Presentaties
- Hoe staan lokale burgerinitiatieven en sociale ondernemingen er voor na jaren van pionieren?
- Hoe zorgen we voor continuïteit en hoe kunnen lokale initiatieven de institutionele wereld beïnvloeden.
- Hoe creëren we een 'gelijk speelveld' voor alle partijen die de stad maken?
- Een studiedag met ‘lessen’ voor stadmakers van overheid, lokale initiatieven en marktpartijen!

Trancity i.s.m. Jaar van de Ruimte, Platform 31, Pakhuis De Zwijger, De Ruimtemaker

Programma

Met colleges en presentaties van Jeroen Niemans, Frans Soeterbroek, Simon Franke, Arnold Reijndorp, Bart Lammers, Joachim Meerkerk (PDZ), Joost Beunderman, Marit Overbeek, Saskia Beer, Sabrina Lindemann, Emilie Vlieger, Marc Holvoet (Nieuw Bruut), Patrick van der Klooster (AIR) en Sjors de Vries (Ruimtevolk).

> Aanmelden

> Naar programma

- Maandag 1 juni in Pakhuis De Zwijger - Amsterdam, van 09.45 tot 17.00 uur.
- Kosten: € 175,00 (excl btw), inclusief gratis publicatie en catering. Aantal plaatsen beschikbaar à € 65,00 voor wie de kosten te hoog zijn.

Bij verschijnen van de publicatie: Het nieuwe stadmaken - Van gedreven pionieren naar gelijk speelveld.
> Meer over het boek

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s