sws6

deSTADSWIJKstudies6

Trancity organiseert i.s.m. leerstoel 'Actief burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam' voorjaar 2012 de leergang:Herziening van de verzorgingsstaat: vloek of zegen?

Programmaontwikkeling: Evelien Tonkens, i.s.m. Simon Franke en Bart Lammers

Onze verzorgingsstaat is in discussie en in verandering. 'Eigen kracht' van burgers wordt gezien als het alternatief voor vastgelopen marktwerking en verbureaucratiseerd overheidstoezicht. Overheden, professionals en hun organisaties moeten zichzelf opnieuw uitvinden om de burger te ondersteunen in de ontplooiing van eigen initiatief en co-creatie.

Recht doen aan wat mensen beweegt is een aanlokkelijk perspectief. Zeggenschap bij burgers en professionals en niet bij overheden en instellingen ook. Biedt de Big Society, die uit Engeland is komen overwaaien inspiratie voor een nieuwe visie op burgerschap of is het alleen een concept voor nu al ruimschoots mondige burgers en bezuinigende overheden?

Nu de bekende methoden voor stedelijke vernieuwing en buurtverbetering door de crisis zijn stilgevallen, zijn corporaties, overheden en maatschappelijke organisaties op zeok naar een nieuwe dynamiek in de wijk. Dit programma biedt zicht op nieuwe concepten, onderliggende theorieën en op praktisch handelen.  

4 Dagen - 4 Thema's

1 - Bezuiniging of nieuwe visie? Ontwarren van de verschillende visies op 'eigen kracht van burgers'. Met Evelien Tonkens en Pieter Winsemius.
2 - Motieven. Over wederkerigheid, waardering, respect, eigen belang, eer. Met o.a. Arjo Klamer en Evelien Tonkens.
3 - In- en uitsluiting en (on)gelijkheid. Hoe ziet moderne gemeenschapsvorming eruit? Met Hans Boutellier, Pieter Hilhorst en Evelien Tonkens.
4 - Ondersteuning aan burgers. Nieuwe organisatievormen en een nieuwe rol van professionals. Met Jan-Kees Helderman, Joost Beunderman en Evelien Tonkens.

Informatie

Data: 5 april, 24 april, 22 mei, 12 juni 2012
Plaats: Observant, Amersfoort
Kosten: € 1.390,-
Tien procent korting tot 5 maart 2012, voor leden van Aedes en voor tweede deelnemers van dezelfde organisatie.

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Uitgebreide informatie over het programma vindt u in de brochure:
> Naar programmabrochure 

Nog wat meer achtergrond vindt u bij deze toelichting op de thema's.
> Lees verder 

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s