deSTADSWIJKstudies
op LOCATIE

Nieuw is een programma op 'locatie'. Met de kennis en ervaring van de leergang kan een programma op maat worden gemaakt voor bijvoorbeeld gemeenten, corporaties en welzijnsorganisaties. 
Leidraad hierbij zijn de specifieke STADSWIJKstudies kenmerken:
1. Kennis en inspiratie zijn een belangrijkere insteek dan training en instrumentarium.
2. Deelnemers uit verschillende organisaties levert een waardevollere bijeenkomst op. 

 

deSTADSWIJKstudies op locatie ALMERE

In 2010 organiseerde Trancity voor de gemeente Almere en de maatschappelijke organisaties in de stad een vierdaagse leergang over de 'Sociale Agenda van de Schaalsprong'. Het programma startte op 1 juni 2010 en was toegankelijk voor professionals in Almere. Voor meer informatie is de programmabrochure ter inzage.
> Naar programma Almere

In het voorjaar van 2009 werd het programma deSTADSWIJKstudies op locatie IJSTERK georganiseerd. Vijf dagen voor medewerkers en gasten van de Amsterdamse welzijnsorganisatie IJsterk. Ter informatie vindt u hierbij een pdf van dit programma.
> Naar programma IJsterk

deSTADSWIJKstudies
Open inschrijving

Bijeenkomsten over theorie en praktijk van de stedelijke vernieuwing.
deSTADSWIJKstudies nemen u mee op een zoektocht naar de voorwaarden waaronder stedelijke vernieuwing succesvol kan zijn. Waar worden we nu eigenlijk precies mee geconfronteerd in de stadswijk, hoe benoemen we die problemen, hoe begrijpen we ze?
Er is een overvloed aan beleid en aan actie rondom de stedelijke vernieuwing, wijkontwikkeling en -beheer. De STADSWIJKstudies voegen daar geen nieuwe 'goede bedoelingen' aan toe, maar geven u de gelegenheid om even afstand te nemen van de dagelijkse beroepspraktijk en vragen te stellen bij de grondgedachten van uw werk.

Voor wie
U bent in uw werk – beleidsmatig en/of bestuurlijk – vanuit een sociaal-maatschappelijk of ruimtelijk-fysiek perspectief betrokken bij stedelijke vernieuwing. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor al diegenen met een achtergrond in onderwijs, gezondheidszorg, welzijnswerk, architectuur, stedenbouw, planologie, projectontwikkeling, woningmarkt en corporatie. En natuurlijk voor hen die bij de lokale en de landelijke overheid verantwoordelijk zijn voor het beleid rond stedelijke vernieuwing. is naar nieuwe invalshoeken en inspiratie voor vakmanschap de eigen praktijk.

deSTADSWIJKstudies is een programma van Arnold Reijndorp, Bart Lammers en Simon Franke.

deSTADSWIJKstudies 6

Herziening van de verzorgingsstaat
Medio januari 2012 wordt het programma van de nieuwe STADSWIJKstudies bekend gemaakt.
> Lees verder

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s