Trancity concreet

* Ontvangt graag ideeën en suggesties voor publicaties. Boeken worden begeleid en uitgegeven in samenwerking met uitgeverij Valiz en ondergebracht in het imprint trancityxvaliz.

* Organiseert vaak naar aanleiding van de publicaties een studiedag of presentatiebijeenkomst.

* Neemt zelf het initiatief voor de ontwikkeling van publicaties en bijeenkomsten.

* Heeft de ervaring om ideeën en informatie om te vormen tot een uitgeefproduct.

* Neemt de verantwoordelijkheid voor redactie, productie en distributie van de publicaties.

* Initieert en participeert in onderzoeksprojecten.

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s