rechtvaardige stad omslag 1small

VERKENNING VAN
DE RECHTVAARDIGE STAD
Stedenbouw en de economisering
van de ruimte

Simon Franke / Wouter Veldhuis

€ 14,50

Paperback, 72 pag., 13.5 x 21 cm.
Ontwerp: Meeuws Ontwerpt

Met steun van het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie