Stedelijke vraagstukken Omslag Custom

STEDELIJKE VRAAGSTUKKEN, VEERKRACHTIGE OPLOSSINGEN
Ontwerpend onderzoek voor de toekomst van stedelijke regio's

Future Urban Regions

€ 27,50

10/2017

320 pagina's
Paperback, 16 x 24 cm
Ontwerp: Catalogtree
ISBN 978 94 92095 32 9

I.s.m. Lectoraat Future Urban Region.
Met steun van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en EFL Stichting.

 

Thema

De waarde van ontwerpend onderzoek van architecten en stedenbouwkundigen aan de grote sociale en ruimtelijke transitieopgaven: veerkrachtige infrastructuur, duurzame energie, materialencyclus, vitale economie, gezond leven, sociaal-culturele verbondenheid.

De grote uitdagingen van de toekomst liggen in de stad, of de stedelijke regio. We staan voor problemen als opwarming van de aarde, sociale ongelijkheid, wereldwijde migratie en grondstoffenschaarste. Steden en stadmakers spelen een belangrijke rol bij het aanpakken van deze kwesties, bij het bedenken van omvattende, integrale benaderingen voor een gezonde stad. In Stedelijke vraagstukken, veerkrachtige oplossingen behandelen stedelijk ontwerpers en onderzoekers de grote transitievraagstukken van de toekomst en bieden zij nieuwe modellen en ideeën over hoe een gezonde, toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling gerealiseerd kan worden.

Ontwerpend onderzoek is een essentieel instrument voor het analyseren van de opgaves, het verkennen en verbeelden van nieuwe mogelijkheden en het verbinden van belanghebbenden. In dit boek is die aanpak gestoeld op drie vragen: Wat is gezonde stedelijkheid? Wie, ofwel welke partijen heb je nodig om gezonde stedelijkheid te realiseren? En hoe doe je ontwerpend onderzoek? De breedte van de problematiek wordt aangetoond met meer dan vijftig casestudies uit de hele wereld die samen instrumenten bieden aan diegenen die geïnteresseerd zijn in het implementeren van ontwerpend onderzoek in hun praktijk.

Boek bestellen

> Bestellen
N.B. Bestellingen lopen via valiz.nl 

Een preview van het boek vindt u hier: http://bit.ly/2xuhECu

As Urban Challenges, Resilient Solutions a separate English edition will be available.
> Read more

 

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s