Pv-cover2-160

Publiek vastgoed
Analyses, concepten, voorbeelden

Marc van Leent

Vormgeving: Joseph Plateau, paperback, 192 pg., 17x24 cm

€ 22,50

Met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Thema
Gebouwen en terreinen om te leren, om verzorgd te worden, om te sporten, om van cultuur te genieten, om te spelen of om te netwerken zijn ‘publiek vastgoed’. Ze zijn een vanzelfsprekend onderdeel van onze samenleving en collectief bezit. Maar dat betekent niet dat we er efficiënt mee omgaan, of dat we de sociale en culturele potenties optimaal gebruiken.

Marc van Leent schrijft een kritische analyse over publiek vastgoed. Naast een historisch en actueel overzicht worden in dit boek ook zestien voorbeelden gedocumenteerd en ‘gerecenseerd’. Van buurthuis, bibliotheek, school tot cultuurpodium en bedrijfsverzamelgebouw.  Van Leent kijkt naar de architectuur, de relatie met de buurt, het programma, de exploitatie en naar deelnemende partijen en hun belangen. En hij formuleert innovatieve concepten waardoor publiek vastgoed beter kan renderen. Met het begrip ‘publiek vastgoed’ reikt Van Leent een nieuw en relevant perspectief op maatschappelijk vastgoed aan, waarbij versterking van de publieke zaak het uiteindelijk doel is.

 


 

Boek bestellen
> Bestellen

Over de auteur
Marc van Leent is gangmaker in het werkveld van maatschappelijk vastgoed. Hij was initiator van de ‘Kopgroep Maatschappelijk Vastgoed’ en is nu één van de aanjagers van ‘Bouwstenen voor Sociaal’, een landelijk platform voor maatschappelijk vastgoed waarop gemeenten, corporaties en organisaties voor zorg, welzijn en onderwijs samenwerken. Hij heeft zich toegelegd op conceptontwikkeling en creatieve interactie. Hij publiceert regelmatig en is een veelgevraagd spreker en workshopleider. Marc van Leent is opgeleid als architect en daarna gevormd in volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing. In 2006 heeft hij de Wijkplaats opgericht, een netwerk van professionals dat zich volledig op maatschappelijk vastgoed toelegt.

{flashmagazine id=5 link=> inkijkexemplaar}

 

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s