Inhoud

Leegstaande panden, het ontbreken van sociale netwerken en het wegvallen van subsidies voor buurthuizen zijn aanleidingen voor bewoners om zelf het initiatief te nemen. Het zijn concrete antwoorden van actieve mensen om in hun eigen buurt een ontmoetingsplek te creëren, een nieuwe buurtgerichte invulling te geven aan een leegstaand gebouw en om de wijkeconomie en de samenhang in de buurt te versterken. In twee jaar van wijkondernemerschap in Amsterdam zijn nieuwe verhoudingen tussen burgers, overheid en maatschappelijke organisaties ontstaan in de stad. Het is een hoopvol, kleinschalig en menselijk perspectief voor de toekomst van buurten en wijken.

Dit boek schetst het beeld van binnenuit. De wijkondernemers zijn trots op wat zij realiseren. Hun initiatieven laten een praktijk zien van toenemende verantwoordelijkheid en mede-eigenaarschap van bewoners, van mensen die van onderop aan het werk zijn gegaan om hun leefomgeving te verbeteren.

 

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s