Verantwoordelijk voor de toekomst

OPERATIE WOONCOÖPERATIE
Uit de wooncrisis door gemeenschappelijk bezit

Arie Lengkeek / Peter Kuenzli

€ 24,50

01/2022

Paperback, 264 blz., 17x23 cm
Ontwerp: Marius Schwarz
ISBN 978-94-93246-06-5

M.m.v. Happel Cornelisse Verhoeven architecten, Arend Jonkman en Conrad Bosshardt (fotografie).

Mede mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en BPD Cultuurfonds.

Thema

Betaalbaar wonen is in Nederland nagenoeg onmogelijk geworden. De ongelijkheid neemt op allerlei gebieden toe: tussen generaties, tussen wie vermogend is en wie niet, tussen de reële dagelijkse economie en de huizenbubbel. De oplossingen voor het gebrek aan betaalbare woningen die markt en politiek voorstellen, pakken de symptomen aan, maar bieden geen structurele vernieuwing.

Dit boek stelt de gemeenschapseconomie centraal en positioneert de ‘wooncoöperatie’ als een derde alternatief tussen huur en koop. Niet de individuele vraag ‘hoe wil ik wonen?’, maar het gezamenlijk vormgeven aan de vraag ‘hoe willen wij samenleven?’ is daarin leidend. Wonen is een grondrecht, geen handelswaar. Daar kunnen burgers samen vorm aan geven.

Operatie wooncoöperatie vertelt de geschiedenis van ons wonen; waarom de coöperatie uit beeld verdween en hoe de wooncrisis tot stand kwam. Het documenteert tien bijzondere projecten uit Wenen, Zürich en München en legt uit hoe dit soort projecten alleen kan ontstaan door bewuste keuzes vanuit het lokaal bestuur. Het werkt toe naar een optimistisch, offensief en operationeel voorstel: uit de wooncrisis door gemeenschappelijk bezit.

Boek bestellen
> Bestellen
N.B. Bestellingen lopen via valiz.nl 

 

Boekpresentatie
Online boekpresentatie i.s.m. AIR Rotterdam op 20-01-2022.
> Terugkijken

Over de auteurs
Arie Lengkeek
is programmamaker en onderzoeker in het domein van ruimtelijke ontwikkeling en cultuur.
Peter Kuenzli
is een strateeg in de ruimtelijke ontwikkeling, stedenbouwer en volkshuisvester.