OmslagDewaardevanhetalledaagse

DE WAARDE VAN HET ALLEDAAGSE
Van beleidsdrang naar bewonersperspectief in de stadswijk

Peter Beijer / Ellen de Groot / Jolanda Hoeflak / Vincent Platenkamp

€ 19,50

Paperback, 160 blz., 17 x 24 cm,
Ontwerp: Coppens Alberts,
ISBN 978-94-92095-16-9

I.s.m. NHTV internationaal hoger onderwijs Breda en Bureau77 Tilburg. Met steun van de provincie Noord-Brabant.

Thema

Theresia Tilburg, Brabantpark Breda, Kortendijk Roosendaal. Deze drie ‘gewone’ wijken in Brabantse steden staan centraal in dit boek. Gewone wijken, geen rijke wijken, maar ook geen probleem-, aandachts- of krachtwijken. Gewoon in de wijze waarop bewoners hun dagelijkse leven op orde brengen, de wijze waarop ze zich verhouden tot hun buren, de wijze waarop ze zelf problemen oplossen. Bewoners hebben een ander perspectief op hun wijk dan de gemeente, het welzijnswerk en de corporatie. Er bestaat een kloof tussen de dagelijkse gang van zaken in een wijk en de institutionele beleidswereld. Wijkprofessionals willen behulpzaam zijn, maar hun ingrepen druisen in tegen de alledaagse oplossingen van bewoners. Het professionele vakmanschap vraagt dan ook om een herbezinning van doel en middelen.

Dit boek beschrijft het dagelijks leven in wijken uit verschillende perioden van de twintigste-eeuwse stedenbouw. De beschrijvingen tonen hoe onderzoek naar het alledaagse in zijn werk gaat en zijn tegelijkertijd een pleidooi voor een ander ruimtelijk en sociaal wijkbeleid: minder politiek gemotiveerd,  minder ingrijpen en meer oog voor de vitaliteit van bewoners.

Een inspirerend boek voor stedenbouwkundigen, lokale politici en ambtenaren en professionals in de sociale sector.
De auteurs zijn verbonden aan de NHTV in Breda. Samen met studenten van de afdeling Urban Design deden zij onderzoek in de drie wijken en verwerkten zij het onderzoek tot dit boek. Fotografie en kaarten zijn ook gemaakt door de studenten.

Boek bestellen
> Bestellen
N.B. Bestellingen lopen via valiz.nl

Vier interessante recensies
- Tineke Lupi voor S+RO
- Gerben Helleman op zijn Stadslenteblog
- Jeroen van der Velden op de Platform31-site
- Nico de Boer in Tijdschrift Sociale Vraagstukken

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s