alledaagse-geplande-cover-klein


De alledaagse en de
geplande stad
Over identiteit, plek en thuis

Arnold Reijndorp / Leeke Reijnders

Vormgeving: Beukers/Scholma; paperback, 200 pagina's, 14 x 22 cm. ISBN 97890 9506 8266

AANBIEDING
Van € 21,60 voor € 11,50

Deze publicatie verscheen in het kader van deSTADSWIJKstudies en kwam mede tot stand dankzij een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

De alledaagse stad is de belevingswereld van bewoners en gebruikers, de geplande stad is het beleidsterrein van overheid, maatschappelijke organisaties en hun professionals. Twee tegengestelde werelden, zo lijkt het, die bij een zorgvuldige blik toch ook weer verweven blijken te zijn. Politiek, overheid, woningcorporatie en welzijnswerk hebben een strategie van grote maatschappelijk doelen; de burger zet zich daar niet zozeer tegen af, maar reageert tactisch en trekt in het dagelijks leven zijn eigen plan.

De nauwkeurige analyses in dit boek van het dagelijks leven in de stadswijk, van de wijze waarop bewoners zich een plek toe-eigenen en een ‘thuis' creëren en daarnaast van de wijze waarop instituties met branding, leefstijlen en woonmilieus hun inzet formuleren maakt duidelijk hoe complex het alledaagse en het geplande op elkaar inwerken in de stad. En dat biedt aanknopingspunten voor zinvol professioneel handelen

Boek bestellen
> Bestellen
N.B. Bestellingen lopen via valiz.nl

Met bijdragen van: Karin van Dreven (over de kernwaarden van een corporatie, Willem Frijhoff (over Michel de Certeau), Pierre Mayol over de buurt), Hans Mommaas (over de strategische omgang met het alledaagse), Maarten Königs (over branding en identiteit), Jeanne van Heeswijk (over het Blauwe Huis), Ivan Nio (over leefstijlen en woonmilieus), Bianca Seekles (over Le Medi), Neeltje ten Westenend )over een ander perspectief op hoog wonen), Arnold Reijndorp (over ruimte voor plaats) en Leeke Reinders (over thuis en over branding). En tenslotte nog Arnold Reijndorp over de professional in twee werelden.
 

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s