AtlasNwe Steden

 

Atlas Nieuwe Steden
De verstedelijking van de groeikernen

Arnold Reijndorp, Like Bijlsma, Ivan Nio

Fotografie: Theo Baart

Vormgeving: Coppens en Alberts; paperback, 360 pagina's, 17 x 24 cm

€ 29,50

trancityxvaliz i.s.m. INTI (International New Town Institute)
Met steun van het Stimuleringsfonds voor Architectuur, het SNS REAAL Fonds en het PBL (Planbureau voor de leefomgeving).

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s