Weblog

Suburbane stadscultuur / Simon Franke - Trancity

13 juli 2012
Over drie weken gaat de trancityxvaliz publicatie Atlas nieuwe steden - De verstedelijking van de groeikernen naar de drukker. In een analyse van negen steden geven Arnold Reijndorp, Like Bijlsma en Ivan Nio (met foto’s van Theo Baart) een beeld van de groeikern; met hoofdstukken over de Gedachte stad, Geplande stad, Ontworpen stad, Gemaakte stad, Geleefde stad en Toekomstige stad. Ergens in a...

Boekenmarkt in crisis? / Simon Franke - Trancity

10 mei 2012
Terwijl de boekenmarkt ernstig te lijden heeft van de economische crisis profileert Trancity zich juist nu weer nadrukkelijk als uitgever van boeken over stedelijke ontwikkelingen. De nieuwe samenwerking met Valiz en ook het verdwijnen van andere uitgevers op dit gebied maakt dat ik steeds meer verzoeken krijg om nieuwe publicaties uit te brengen. Maar tegelijkertijd wordt me ook gevraagd of da...

Schrijf u in voor de maandelijkse 

digitale nieuwsbrief van Trancity.

© Simon Franke. Alle rechten voorbehouden. |
Sitemap | Webdesign.