Skip to main content

Stadsessays / Simon Franke - Trancity

Geschreven op .

BindingFoto SmallWe beginnen een nieuwe publicatieserie bij trancity-valiz: stadsessays. Een bijdrage aan het publiek debat over ruimtelijke en sociaaleconomische  thema’s. Een ‘plek’ voor analyse, verdieping en reflectie, maar ook voor stellingname en discussie. Gratis te downloaden, maar ook te koop in gedrukte vorm.

Er is volop discussie over stad en regio. Woningmarkt, gentrification, segregatie, sociale cohesie, tweedeling, wijkontwikkeling, stadmaken, publiek domein, zorgvoorzieningen, circulariteit, energietransitie; onderwerpen genoeg. En allemaal hebben ze ruimtelijke gevolgen of worden ze juist door verdeling en inrichting van de ruimte opgeroepen. Wordt de stad gedreven door economische of sociaal-culturele waarden?

Platform voor vak- en publiek debat
Trancity biedt een nieuw platform voor kennis en discussie. Stadsessays zoekt over de grenzen van vakdisciplines heen naar ruimtelijke en maatschappelijke samenhang en voedt het vak- en publiek debat.

 

Met Binding genoeg van Annemarie Kok start onze nieuwe serie. Stadsessays zijn beknopt, goed te lezen in een enkele avond of treinreis, in druk of digitaal. Het zijn geen ‘gewone’ boeken en ze zijn dan ook niet te koop in de reguliere boekhandel. Via onze websites kunt u kiezen: gratis een pdf om zelf te printen of de e-pub om digitaal te lezen. De liefhebber van papier kan tegen betaling een gedrukt exemplaar via onze webwinkel bestellen.

Gratis downloads
Al langer publiceren we via onze site downloads van essays en onderzoeksverslagen, bijvoorbeeld de rapporten in de serie Publieke Ruimte - Publieke Zaak. De nieuwe serie Stadsessays past in die traditie. Op de site hebben we nu alle downloads bijeen gezet onder de knop Gratis Downloads.
> Lees verder over Binding genoeg
> Bekijk alle gratis downloads