Skip to main content

Discussie over 'Terug naar de stad' / Simon Franke - Trancity

Geschreven op .

Terug-naar-de-stad-smallNa een aantal publicaties waarin 'Terug naar de stad' van Jos Gadet vooral wordt gepresenteerd als een frontale aanval op de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam ontstond er vorige week een interessante discussie op Twitter, te volgen via #terugnaardestad. Inmiddels is die discussie opgepakt door Stad-Forum Amsterdam en op 10 april a.s. vindt er een bijeenkomst plaats waarop naast Jos Gadet ook de bekende Engelse stedelijk adviseur Charles Landry aanwezig zal zijn en uiteraard ook allen die op Twitter het debat voeren.

Het is interessant om te zien hoe op Twitter zo'n discussie in één dag tijd een groot aantal mensen bereikt en ook reactie van velen oproept. Uiteraard is gezien het beperkte aantal tekens dat een twitterbericht mag bevatten de nuance wel eens zoek. Die zouden we dan op 10 april misschien kunnen vinden. De inzet zou moeten zijn 'welke strategie van verstedelijking nu het meest succesvol kan zijn in de naoorlogse stadswijken'. Ook al is het een zwart-wit tegenstelling, in het debat moeten naar mijn idee twee denkwijzen naast elkaar worden gezet. In de eerste plaats de visie van Jos Gadet dat de stad er bij gebaat is als de urbanfabric, het centrum-stedelijk milieu, langzamerhand ook terrein verovert in de naoorlogse stad; in Amsterdam wil dat zeggen voorbij de Ring A10. Daartegenover staat de visie van bijvoorbeeld Wouter Veldhuis van Must waarin veel meer wordt aangeknoopt bij de diversiteit en stedelijkheid die al aanwezig is. Dat wordt dan nooit de urbanfabric die Jos Gadet voor ogen heeft, maar dat hoeft ook niet zo betoogt Veldhuis in o.a. de Trancity-uitgave 'Atlas Westelijke Tuinsteden Amsterdam'. Ben nieuwsgierig naar het debat op 10 april. Precies tijdstip en plaats zullen we ook bekendmaken in de Trancity-nieuwsbrief.