Skip to main content

Meer dan 60 sleutels in omloop bij Het Stagehuis / Lenneke Overmaat - Trancity

Geschreven op .

Stagehuis huiskamer blog‘We gaan uit van vertrouwen en daarom heeft iedereen, die dat nodig heeft, een sleutel van de voordeur. In al die jaren is er nog geen potlood verdwenen.  Jongeren uit de buurt maken regelmatig hun huiswerk hier op zolder omdat ze thuis geen computer of eigen kamer hebben’, zegt Bas Koeleman, één van de twee projectleiders van het Stagehuis Schilderswijk. Samen met Yassine Abarkane runnen zij dit huis, een plek die ruimte biedt aan studenten van MBO- en HBO opleidingen in sport, sociaal cultureel- en maatschappelijk werk om stage te lopen in de Schilderswijk.

 

Twee jonge, zelfbewuste en bevlogen mannen die vanwege hun verschillende karakter elkaar naadloos aanvullen. Bas is de buurtsportcoach en coördineert de BSV Teniersplantsoen, de BuurtSportVereniging met meer dan 250 deelnemers. Elke dag zijn er sportactiviteiten op en rondom het Teniersplantsoen onder begeleiding van de stagiaires zoals zaalvoetbal voor meiden in basisschool ‘t Palet, voetballen voor jongens op het Johan Cruijffcourt, fitness voor oudere mannen in de Houtzagerij, zumba, honkbal en basketbal.Yassine coördineert enkele maatschappelijke projecten zoals Dik voor mekaar’, een praat- en sportprogramma voor kinderen met overgewicht; de Buurtbroeders en de Wijkacademie Opvoeden. Ook organiseren zij eenmalige activiteiten zoals het jaarlijkse Schilderswijkfestival op het Teniersplantsoen, de IFTAR aan het einde van de Ramadan samen met het MOC, een oudejaarsavond, theateroptredens. En er is elke woensdagmiddag rappen en een shoot opnemen met Siggi F.Het Stagehuis Schilderswijk is in 2008 opgericht door Willem Giezeman en Nol Breebaart, twee gepensioneerde heren die iets wilden doen met en voor de wijk. Zij hebben aan het Teniersplantsoen een huisje gehuurd en zijn daar gaan zitten. Op een gegevens moment kwamen buurtbewoners aankloppen en vragen wie zij zijn en wat ze doen. Willem en Nol reageerden met: ‘wij doen wat jullie willen’. Uit die gesprekken bleek al gauw dat er een groep mannen behoefte had aan Nederlandse les en ook aan extra huiswerkbegeleiding en sport voor hun kinderen. En zo ontstond het Stagehuis.

Een tafel waar iedereen gelijk is
Het Stagehuis heeft op de begane grond een ruime lichte huiskamer met grote ramen naar het plantsoen (waar de gordijnen ALTIJD open zijn) en met een grote houten ovalen tafel, gemaakt door Nol. Een tafel waar iedereen gelijk is en waar je een ‘goed gesprek’ kunt voeren.
Altijd is het er een komen en gaan van studenten, vrijwilligers en bewoners. De gang staat vaak vol en in de keuken kun je er nauwelijks bij om koffie te zetten want er wordt altijd wel gekookt of afgewassen. ‘Samen afwassen of koken, is belangrijk want dan ontstaan de beste gesprekken’, zegt Bas.Laatst trof ik Yassine in de huiskamer met een groep vrouwen. Het blijkt de Wijkacademie Opvoeden te zijn die hij samen met BMP (stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie) organiseert om ouders de gelegenheid te bieden hun ervaring over opvoeding uit te wisselen. ‘Ze beschouwen mij als hun zoon en daarom praten ze zo openhartig over hun ervaringen’, zegt Yassine.
Hij is ook de initiatiefnemer van het project ‘Praten met de politie’, dat is ontstaan naar aanleiding van strubbelingen van jongeren met de politie. ‘De kloof tussen jongeren en politie werd steeds groter en ik vond dat beide partijen met elkaar in gesprek moesten gaan. Door samen te eten en door naar elkaar te luisteren, ontstond er meer begrip en respect voor elkaar’, zegt Yassine.
Uit dat initiatief is nu het project ‘Buurtbroeders’ ontstaan. Jongeren die dreigden het slechte pad op te gaan, ‘surveilleren’ in het weekend in en rondom het Teniersplantsoen. ‘Daarmee geven ze nu het goede voorbeeld en dat geeft hen ook meer zelfrespect’, aldus Yassine.

Zelforganisatie met of zonder subsidie?
Met de komst van Bas en Yassine is het inmiddels ook een plek voor jongeren die een eigen sociale onderneming willen starten. Het Stagehuis is een zelforganisatie en daardoor zijn zij vrij in de wijze waarop zij activiteiten organiseren. Zij hoeven zich niet te conformeren aan de regels van de subsidiegever maar hebben hun eigen regels. De belangrijkste is dat iedereen welkom is die een goed idee of plan heeft om een maatschappelijke ambitie in de wijk te realiseren.
Toch zou een structurele subsidie voor kosten als huur, gas, water en licht welkom zijn want …‘Elk jaar lukt het weer met grote moeite om die kosten te dekken uit verschillende potjes maar het zou een hoop rust en continuïteit geven als we voor dergelijke onkosten een structurele subsidie van de gemeente zouden krijgen’, zegt Bas hoopvol.
Ik gun het ze van harte, al komen met de subsidies ook de voorwaarden en regels mee. Hoe dan ook,  deze plek is van grote betekenis, niet alleen voor de studenten die er stage lopen, de kinderen en ouders die deelnemen aan activiteiten maar ook voor de toekomstige generatie jongeren die iets willen realiseren in de Schilderswijk.