Skip to main content

'Kingstreet' in de Schilderswijk / Simon Franke - Trancity

Geschreven op .

47Kingstreet1 2 CustomOp zoek naar stedelijke plekken die de Schilderswijk overstijgen komen we op de Boekhorstbrug terecht. De brug over de Zuidwal verbindt de Schilderswijk met de stad. Naar het noorden kijk je de Boekhorststraat in en binnen 5 minuten fietsen ben je bij Paleis Noordeinde of de Hofvijver. Naar het zuiden kijk je de Koningstraat in, een van de winkelstraten van de Schilderswijk.

Boekhorststraat-Koningstraat is van oudsher een verbindingsroute. Ga een half uurtje bij de brug staan en je ziet een continue stroom van met name fietsers die de route nemen tussen binnenstad en station Hollands Spoor. In de Koningsstraat zie je een complete mix van buurtbewoners en stadsbewoners.
In de Boekhorststraat proef je nog de Schilderswijk. Bijna om en om zie je winkels en bedrijven die je verwacht in de Schilderswijk afgewisseld worden met voorzieningen die bij de binnenstad van Den Haag horen. De Marokkaanse eigenaar van een kleine supermarkt vindt eigenlijk dat de Schilderswijk teveel oprukt: ‘Het gaat steeds slechter in de straat’. Maar de Hollandse eigenaar van het uitzendbureau daar vlakbij heeft er geen probleem mee. Hij houdt wel van de mix van culturen.Winkelstraten in ontwikkeling
En als bewijs dat de stad oprukt naar de wijk vinden we op nummer 126-128, De Boek Workspace, een vooruitgeschoven post van de creatieve klasse, met flexibele werkplekken, exposities, filmavonden, voorleesavonden en natuurlijk koffie.
De Koningstraat is een echte winkelstraat. En anders dan de andere twee belangrijke winkelstraten in de Schilderswijk, de Hoefkade (Marokkaans) en de Hobbemastraat (Turks), is de Koningstraat gemengder met niet alleen Marokkaanse en Turkse voorzieningen, maar ook  Surinaamse en Antilliaanse. ‘Kingstreet’ zoals de jongeren zeggen is een beetje ‘bovenwijkser’ en stedelijker dan andere plekken in de wijk.
Dat is nog niet zo vanzelfsprekend, want de hele straat is vernieuwd in de stadsvernieuwing en hoewel van begin af aan bedoeld voor winkels en bedrijven op de begane grond heeft de straat jammer genoeg stedenbouwkundig weinig meegekregen voor een echte stadsstraat. De winkelruimtes zijn met een plafondhoogte van minder dan drie meter benauwd en hebben weinig allure. Voor minstens de helft bestaat de straat uit woonplinten en ook sommige pleintjes onderbreken de straatwand en creëren niemandsland. Maar de winkeliers weten het trottoir vaak wel goed te gebruiken.
Overigens heeft de straat ook in een ander opzicht een bovenwijkse functie; ’s avonds is het een domein voor drugshandel. Tegen die overlast wordt door de politie steeds actiever opgetreden. Joe van de Surinaamse kapsalon So-So-Going vindt dat de politie soms een beetje doorslaat. ‘Als we met z’n tweeën een sigaretje roken op straat voor de deur worden we gesommeerd naar binnen te gaan. Samenscholing is verboden.’
Met zijn verschillende functies en gebruikers biedt de Koningstraat veel aanknopingspunten voor verbetering en kan het nog meer een geliefde straat worden. De gemeente zet ook stevig in op verbetering met een drie stappenplan. Eerst de aanwezige winkeliers beter organiseren, dan kijken of er met sturing een betere branchering mogelijk is en dan ten slotte de ruimtelijke herinrichting van de straat.
Hoe levendig de Schilderswijk vaak ook is, Koningstraat en ook Hobbemaplein bewijzen dat de stedelijkheid niet ontstaat in het hart van de wijk, bijvoorbeeld op de Vaillantlaan, maar juist aan de randen, waar de wijk verbonden is met de stad, waar veel gebruikte routes samenkomen en waar domeinen van wijkbewoners en stedelingen elkaar raken en deels overlappen.