Skip to main content

Het ‘succes’ van het 'Compendium civic economy' / Simon Franke - Trancity

Geschreven op .

compendium-cover-voorkaftHet klinkt een beetje voorbarig om te spreken over het succes van een boek dat pas volgende week verschijnt. Maar het Compendium for the civic economy heeft dan ook een voorgeschiedenis. Ruim een jaar geleden verscheen de eerste editie van dit boek in Engeland in eigen beheer en in een beperkte oplage. Het boek presenteert 25 ‘trailblazers/wegbereiders’  voor nieuwe vormen van lokale economie en maatschappelijk ondernemerschap. En het vat de conclusies daaruit samen: wat we kunnen leren van nieuwe vormen van organisatie, samenwerking en gemeenschapsfinanciering.

Typisch een boek dat precies op het juiste moment het juiste onderwerp brengt. Het Compendium  blijkt de katalysator te zijn in een ontwikkeling die overal in de westerse wereld snel aan betekenis wint. Het boek is een inspiratiebron en de sleutel bij informatie uitwisseling over sterke en zwakke punten van dit soort initiatieven. ‘Lessons learned’ is niet voor niks het afsluitende hoofdstuk van het boek. Die eerste editie was snel uitverkocht, maar ook omdat het boek was te downloaden groeide de populariteit, zeker ook in Nederland. Dat is ook te danken aan mede-samensteller Joost Beunderman van het Londense ontwerp- en onderzoeksbureau 00:/. Hij is een veelgevraagd spreker in Nederland en ook al is het boek Engelstalig, het is natuurlijk prettig om iemand te hebben die het in het Nederlands uit kan leggen.

Boek en sociale beweging
Meer dan een jaar na die eerste editie komt nu dus een tweede druk met een uitgebreide nieuwe inleiding. Ik ben ervan overtuigd dat die tweede druk ook nog zijn weg zal vinden. Het onderwerp is onverminderd actueel. En bovenal heeft het boek een grote kwaliteit. Het gaat niet alleen om die 25 projectbeschrijvingen, maar vooral om de wijze waarop dat is gedaan. Nieuwe vormen van maatschappelijk ondernemerschap staan centraal, maar tegelijkertijd gaat het boek over wijkontwikkeling, verbinden van sociale en economische thema’s en het plaatst architectuur en design in een veel bredere maatschappelijke context. Daarom is het niet alleen een ‘lessons learned’ voor andere vergelijkbare projecten, maar ook voor lokale overheden en maatschappelijke organisaties als corporaties, onderwijs en welzijn. Een boek brengt geen sociale beweging op gang. Maar het blijkt nog steeds een ideaal middel om de inspiratie van die beweging te verspreiden.

 

Compendium for the civic economy verschijnt op 19 september 2012 bij trancityxvaliz. Lees meer over het boek.