Skip to main content

De wijkbibliotheek in de Schilderswijk / Simon Franke - Trancity

Geschreven op .

21 decBibliotheek Resizeember 2012 was de wijkbibliotheek aan de Koningsstraat voor het laatst geopend. 20 februari j.l. besloot de Haagse gemeenteraad de bibliotheek in de Schilderswijk te heropenen. Een motie van Groen Links werd niet alleen door de oppositie gesteund maar ook door collegepartij PvdA, ondanks afraden van de D66-wethouder. Een wijs besluit!

Bij elke Schilderswijk-tour die we organiseren met Zhoulikha en Kaoutar, twee Marokkaanse meiden van 19 jaar oud, stoppen we even bij de nu leegstaande bibliotheek. Boos vertellen ze ons hoezeer ze de bibliotheek missen. Jarenlang was het de plek waar ze hun huiswerk deden en waar ze vriendinnen ontmoetten. En aangezien ze niet naar de koffiehuizen en de Shishalounges kunnen, was het ook meteen de enige plek in de wijk waar ze van hun ouders naar toe mochten. Hun gebruik van de bibliotheek geeft weer fraai aan dat bewoners altijd hun eigen invulling geven aan een plek.



Bibliotheek doet meer dan boeken uitlenen
Het is al een paar jaar de trend in heel Nederland: wijkfilialen van de bibliotheken sluiten. Een bezuiniging met als argumentatie dat de computer de uitleen van boeken verdringt en dat de bezoeker alleen nog behoefte heeft aan grote bibliotheken als ‘belevenispaleis’ in het centrum van de stad. Maar die argumenten gaan voorbij aan de positie van een bibliotheek in een wijk als de Schilderswijk. Hier blijkt dat generiek beleid (schrappen we de bibliotheek in de ene wijk dan ook in de andere) niet aansluit bij de behoeften van een wijk. In de Schilderswijk hebben vooral de scholen de sluiting van de bibliotheek ervaren als een kleine ramp. In die wijk heeft niet ieder kind een eigen kamer of onbeperkt toegang tot een computer. Daar werden in 2010 nog 66.000 boeken uitgeleend en daar  was de bibliotheek de ondersteuning van het onderwijs, een plek om kennis en taalvaardigheid te ontwikkelen en was het een sociale ontmoetingsplek. Allemaal doelstellingen die de ene gemeenteafdeling heeft afgebroken om die vervolgens door een andere afdeling in een ander beleidsterrein, de wijkaanpak, moeizaam weer op te bouwen.  Dan is het veel effectiever om de bibliotheek te heropenen.
Juist een bibliotheek is een publieke voorziening die zowel sociaal als ruimtelijk een enorm effect heeft op de omgeving. De bibliotheek aan de Koningsstraat is nu al meer dan een jaar een tientallen meters lege plint op een centrale plek in de wijk. Het zou fantastisch zijn als dit opnieuw een van de meest levendige plekken in de wijk kan worden.


Trancity doet in het kader van het project ‘Publieke Ruimte – Publieke Zaak onderzoek naar het publieke domein in de Schilderswijk. Verder lezen.