Programma
Het programma onder leiding van dagvoorzitter Jacobine Geel start plenair met gesprekken met gedeputeerden van Noord-Holland en een korte lezing van Miranda Reitsma. Voor de lunch een eerste ronde parallelprogramma met keuze uit vier onderwerpen. Na de lunch een tweede ronde parallelprogramma met opnieuw vier onderwerpen. Daarna een gesprek met de rijksadviseur voor het landschap en een drietal provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit. Tenslotte de presentatie van de publicatie.

Voor wie
Het ‘Festival' is gericht op de brede vakwereld. Culturele planologie, landschapsbeheer, stedenbouwkundig en landschapsarchitectonisch ontwerp, natuurontwikkeling, bestuur en politiek: al deze facetten zijn relevant. En dus zijn met name de provinciale beleidsmedewerkers, politici, ontwerpers, culturele instellingen, gemeenteambtenaren, natuur- en landschapsbeheerders en het (agrarische) bedrijfsleven van harte welkom om op 16 februari 2011 mee te praten over de toekomst van het landschap.
Uiteraard zijn vakgenoten uit andere provincies evenzeer welkom. Immers, de thematiek van het festival speelt ook in andere provincies.

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s