Festival van de ruimte
Het Noord-Hollandse landschap verandert. Grote opgaven dienen zich aan: schaalvergroting in de landbouw, de plaatsing van windturbines, versterking van de zeewering, ruimte voor waterberging, ontwikkeling van de veenweiden en behoud van werelderfgoed. Tegelijkertijd zorgt de economische crisis dat de verstedelijkingsdruk wegvalt en de financiële dragers van gebiedsontwikkeling stilvallen. Bovendien zijn forse overheidsbezuinigingen op natuur en landschap op komst.
Een nieuwe ontwerpbenadering is nodig om deze ingrijpende veranderingen de juiste plaats te geven. Het ‘Festival' onderzoekt de mogelijkheden van die benadering.

Miranda Reitsma is de eerste provinciaal adviseur voor ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland (PARK). Haar vierjarige ervaring als PARK wordt gekenmerkt door snelle veranderingen in het Noord-Hollandse landschap. Deze worden gestuurd door economische krachten en op waarde geschat in culturele processen. Het ‘Festival' is een platform om de veranderingen te onderzoeken en ter discussie te stellen. Ontwerp, gebruik en betekenis van nieuwe landschappen komen in debatten, lezingen en workshops aan de orde. Steeds is ook de vraag: wat is de rol van de provincie en welk instrumentarium heeft zij tot haar beschikking?

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s