Over het programma

In haar boek ‘Scènes in de Copy Corner - Van vluchtige ontmoetingen naar publieke vertrouwdheid' beschrijft Joke van der Zwaard wat klanten en winkeliers in een kopieerwinkel met elkaar uitwisselen, hoe deze levendigheid ontstaat, welke sociale kennis ze daarmee opdoen en wat die vluchtige ontmoetingen betekenen voor het sociale klimaat van wijk en stad. De sfeer in de Copy Corner is luchtig, er zijn vaste klanten maar het is geen ons-kent-ons-plek. Mensen zijn zich bewust van de onderlinge beeldvorming, maar doen ook nieuwe ervaringen met ‘de ander' op. Opvallend is de vanzelfsprekendheid waarmee klanten, waaronder op sommige momenten veel jongeren, zich zonder dwang en voorschriften houden aan codes en gebruiken. Een blik vanuit een kopieerwinkel geeft een nieuw perspectief op mogelijkheden en manieren om het sociale klimaat in sociaal gemixte wijken en steden te verbeteren. Wat kan de publieke sector leren van de wijze waarop zo'n winkel is vormgegeven, hoe de overgang van openbaar naar privaat eruitziet en van de wijze waarop winkeliers hun dienstverlening organiseren en met hun klanten omgaan? Hoe kunnen we dit soort levendige en veilige, private en publieke voorzieningen in een wijk tot stand brengen en faciliteren als een keten van plekken die de uitwisseling en onderlinge vertrouwdheid in een wijk bevorderen?

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s