Over het programma

In haar boek ‘Scènes in de Copy Corner - Van vluchtige ontmoetingen naar publieke vertrouwdheid' beschrijft Joke van der Zwaard wat klanten en winkeliers in een kopieerwinkel met elkaar uitwisselen, hoe deze levendigheid ontstaat, welke sociale kennis ze daarmee opdoen en wat die vluchtige ontmoetingen betekenen voor het sociale klimaat van wijk en stad. De sfeer in de Copy Corner is luchtig, er zijn vaste klanten maar het is geen ons-kent-ons-plek. Mensen zijn zich bewust van de onderlinge beeldvorming, maar doen ook nieuwe ervaringen met ‘de ander' op. Opvallend is de vanzelfsprekendheid waarmee klanten, waaronder op sommige momenten veel jongeren, zich zonder dwang en voorschriften houden aan codes en gebruiken. Een blik vanuit een kopieerwinkel geeft een nieuw perspectief op mogelijkheden en manieren om het sociale klimaat in sociaal gemixte wijken en steden te verbeteren. Wat kan de publieke sector leren van de wijze waarop zo'n winkel is vormgegeven, hoe de overgang van openbaar naar privaat eruitziet en van de wijze waarop winkeliers hun dienstverlening organiseren en met hun klanten omgaan? Hoe kunnen we dit soort levendige en veilige, private en publieke voorzieningen in een wijk tot stand brengen en faciliteren als een keten van plekken die de uitwisseling en onderlinge vertrouwdheid in een wijk bevorderen?

Studiedag
Vorm-geven aan publieke vertrouwdheid


Trancity organiseert in samenwerking met AIR, het Architectuurcentrum van Rotterdam, en de stichting Eerst Denken Dan Doen een studiedag over ‘publieke vertrouwdheid'. Hoe creëren en beheren we in de wijk/stad vanzelfsprekende ontmoetingsplekken; plekken met een publieke functie, waar mensen met diverse achtergronden en posities elkaar vanzelfsprekend tegenkomen en daardoor vertrouwd worden met elkaar? Welke rol spelen commerciële voorzieningen daarbij en wat kan de publieke sector daarvan leren?

Een dag met ideeën en praktische toepassingen voor lokale overheid, corporaties, ontwikkelaars, sociale professies, architecten en stedenbouwkundigen.

Programma

Het ochtendprogramma is plenair en bestaat uit twee lezingen van respectievelijk Joke van der Zwaard over ‘lessen uit de Copy Corner’ en van Arnold Reijndorp over ‘culturele uitwisseling in de publieke ruimte’. In het middagprogramma zijn er twee ronden met een keuze uit drie workshops. 1. Eireen Schreurs over inrichting en ruimtelijke randvoorwaarden van ontmoetingsplaatsen. 2. Endry van Velzen over decentralisatie van betekenisvolle plekken in een wijk. 3. Freek Homan over het functioneren van commerciële dienstverlening in een economische en sociale strategie voor een wijk. Aanvullend is er in de avond een filmprogramma over (buurt)winkels en publieke voorzieningen. Dit filmprogramma is ook los van de studiedag te bezoeken.

Informatie

4 november 2010
09.45 - 17.30 uur.
Diverse locaties in het Oude Westen in Rotterdam.
Kosten van deelname € 295,- (excl BTW). Vrijwilligers Oude Westen € 25 ,- all in; beroepskrachten Oude Westen € 50,- all in. Alleen filmavond (svp ook aanmelden) € 5,-.

> Naar programmabrochure

Publicatie

Aan de basis van deze studiedag ligt de SUN/Trancity-publicatie van Joke van der Zwaard: ‘Scènes in de Copy Corner - Van vluchtige ontmoetingen naar publieke vertrouwdheid', € 19,50.
> Naar publicatie

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s