Thema
Het groen in de naoorlogse wijken is royaal aanwezig, maar zo is de algemene opinie: het is verwaarloosd en het functioneert niet meer, omdat het niet is aangepast aan een veranderende bevolking en een veranderend gebruik. Deze publicatie laat zien aan de hand van het voorbeeld van Amsterdam Nieuw-West dat het groen nog steeds een grote potentiële kwaliteit heeft die in de transformatie van deze wijken onvoldoende wordt benut.

Inhoud
Kern van de publicatie zijn twee grote hoofdstukken waarin Yttje Feddes de stand van het groen in Nieuw-West analyseert en waarin zij een aantal spelregels formuleert voor de transformatie van het groen. Peter Paul Witsen beschrijft in zijn openingsessay de teloorgang van het groen in alle naoorlogse wijken in Nederland en hij geeft aanbevelingen voor nieuwe vormen van gebruik en beleving; meer stedelijk programma in het groen en het groen als sleutel voor aantrekkelijke woonmilieus. Architectuurhistorici Imke van Hellemondt en Annemarie van Leeuwen beschrijven tenslotte de geschiedenis van het Amsterdam Uitbreidingsplan, Nieuw-West en het groen.

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s