Inhoud
Kern van de publicatie zijn vier casussen die de complexiteit van een nieuwe omgang met ons landschap weergeven. Analyse, verkenning en conclusie zijn van toepassing op respectievelijk: Innovatieve economieën in de Kop van Noord-Holland; het metropolitane landschap; nieuwe visie op kust en badplaatsen; de omgang met werelderfgoed.
In een probleem stellend essay beschrijft Miranda Reitsma de urgentie en de complexiteit van de opgave om andere vormen te vinden voor de vernieuwing van natuur en landschap.
In een viertal interviews met provinciaal adviseurs voor ruimtelijke kwaliteit elders in het land worden de rol en mogelijkheden van de onafhankelijk adviseur verkend.
En tenslotte is er een hoofdstuk over de rol en het instrumentarium van de provincie bij de sturing van veranderingsprocessen in het landschap.

> Bestellen

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s