Thema
Het Noord-Hollandse landschap verandert. Grote opgaven dienen zich aan: schaalvergroting in de landbouw, de plaatsing van windturbines, versterking van de zeewering, ruimte voor waterberging, ontwikkeling van de veenweiden en behoud van werelderfgoed. Tegelijkertijd zorgt de economische crisis dat de verstedelijkingsdruk wegvalt en de financiële dragers van gebiedsontwikkeling stilvallen. Bovendien zijn forse overheidsbezuinigingen op natuur en landschap op komst. Een nieuwe ontwerpbenadering is nodig om deze ingrijpende veranderingen de juiste plaats te geven. Deze publicatie onderzoekt de stand van zaken en geeft richting aan een nieuwe benadering.

Actualiteit
In de plannen van het huidige kabinet wordt de rol van de provincie in de ruimtelijke ordening en in de transformatie van het landschap belangrijker dan ooit. Met de Statenverkiezingen van 2011 op komst geeft deze publicatie inzicht in de rol en de opgave waar de provincies voor staan.

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s