Perfect Day is een portret van een naoorlogse wijk die de komende jaren door ingrijpende herstructurering sterk zal veranderen. De film maakt niet alleen duidelijk hoe bewoners op verschillende verdiepingen een verschillende beleving hebben van de openbare ruimte in hun wijk, maar laat ook zien dat de collectieve beleving daarvan ook nu nog veel sterker aanwezig is dan vaak wordt aangenomen. Het essay beschrijft hoe bewoners hun wijk ondanks alles positief ervaren, ook al lijken de idealen van hoog wonen in een groene buitenruimte door beleidsmakers opgegeven.
Perfect Day toont de naoorlogse stadswijk in wisselende perspectieven: letterlijk van binnen naar buiten en van boven naar beneden; en vanuit planner en ontwerper, maar ook vanuit bewoners en gebruikers. Die verschillende blikvelden geven argumenten om tegenover de absolute sloop-nieuwbouw-benadering een genuanceerdere transformatie te stellen.

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s