Over de inhoud

Twee cruciale kwesties voor het welslagen van de transformatie van de bestaande stad vormen de ondertoon voor Stadscahiers 2008/2009.
Buitenruimte – Binnenwereld bevraagt de tendens om bij de vernieuwing openbare ruimte te privatiseren. Teveel wordt de productie geleid door de vermeende vraag naar veilige enclaves, te weinig door de versterking van het werkelijke publieke domein.
Ontwerpen aan opdrachtgeverschap onderzoekt de bestaande verhouding tussen ontwerpers en opdrachtgevers. De ontwerper van iconische gebouwen lijkt gegijzeld in de dwangbuis van het Nieuw Realisme. Maar ook optimistischer geluiden zijn op te vangen, met nieuwe ambassadeurs van publieke belangen.

De beide kwesties staan centraal in de notie dat de opgave niet in de eerste plaats het realiseren van een geslaagd project is, maar van een samenhangende stad. De essays van Jandirk Hoekstra en Harm Veenenbos, Talja Blokland, Ruud Brouwers en Matthijs Bouw, maar ook de beschrijvingen van de zestien opgenomen gerealiseerde projecten, tellen op tot een samenhangend pleidooi om de ambities van de stedelijke vernieuwing voorbij het project te tillen. Het kan niet blijven bij een losse verzameling bijzondere bouwwerken, met het openbaar gebied als restruimte.
Het maatschappelijk belang van de stedelijke vernieuwing vereist dat we voortdurend nadenken over agenda, legitimiteit en speelruimte van ontwerpers, marktpartijen en publieke organisaties.

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s