In het boek dat ter gelegenheid van de prijsuitreiking verschijnt, beschrijft Ed Taverne de wijze waarop de afgelopen dertig jaar bestuur en architectuur met elkaar verbonden zijn geweest.

De volkshuisvesting in die periode wordt door Taverne in drie thema 's ontleed, thema’s die recht doen aan de sociale, culturele en bestuurlijke betekenis van het wonen Het eerste thema gaat over het stedelijk leven, waarbij het individueel opdrachtgeverschap een rol speelt. Het tweede gaat over wonen: wat is wonen, en wat betekent het? Het derde thema gaat over het publiek opdrachtgeverschap en het spanningsveld van mobiele burgers in een fragmentarische samenleving.
Het essay van Taverne maakt veel duidelijk over de maatschappelijke betekenis van architectuur en stedenbouw. De publicatie is daardoor niet alleen relevant voor architecten en stedenbouwers, maar vooral ook voor (lokale) politici en bestuurders.

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s