Een uitgave van SUN Trancity in het kader van deSTADSWIJKstudies

In de loop van 2008 werd de vierdaagse leergang deSTADSWIJKstudies tweemaal georganiseerd. Onder de overkoepelende titel ‘Actief burgerschap en activerende organisaties in de wijk’ had elke dag een eigen thema. Deze thema’s komen terug in de indeling van dit boek. De deelnemers aan de leergang waren afkomstig van woningbouwcorporaties, gemeenten, welzijnsinstellingen, hoger onderwijs en adviesorganisaties.
Zij luisterden naar lezingen die bewerkt in deze publicatie zijn opgenomen en zij discussieerden met elkaar over de lezingen en een viertal praktijkcasussen. Door die praktijkverhalen, ingebracht door Willem van Spijker, Leonieke Jansen, Fatouch Chanaat en Martine Glaser, werden de beschouwende lezingen verbonden met de werkpraktijk van de deelnemers. De casus van Willem van Spijker leidde tot een artikel dat in deze publicatie is opgenomen. De andere drie komen aan de orde in de slotbeschouwing van Evelien Tonkens.

Het programma deSTADSWIJKstudies3 werd ontwikkeld door Evelien Tonkens (bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam), in samenwerking met Simon Franke (Trancity), Bart Lammers (Bureau Ruyterveer) en Lenneke Overmaat (Trancity).

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s