onderschatten_overvragen


Tussen onderschatten en overvragen
- Actief burgerschap en activerende organisaties in de wijk

Evelien Tonkens

Vormgeving: Beukers Scholma, paperback, 176 pagina’s, 14 x 22 cm., ISBN: 978 90 8506 7009

€ 19,50

De bal ligt bij de burger. Bij grote maatschappelijke problemen kijkt men tegenwoordig verwachtingsvol naar burgers. Men hoopt dat buurtvaders, mentorprojecten of stadsdialogen de spanningen tussen bevolkingsgroepen verminderen. Dat burgerinitiatieven, wijkbudgetten of burgerfora de kloof tussen burgers en bestuur verkleinen. En dat vrijwilligers en mantelzorgers de eenzaamheid van ouderen en gehandicapten verminderen. Eerder lag de bal bij de overheid, daarna bij de markt. Hoe komt het dat hij nu bij de burger ligt? En dan vooral bij burgers in kwetsbare stadswijken. Waarom wordt er vooral van hen nu zoveel verwacht?
En hoe reëel zijn deze verwachtingen? Actief burgerschap vereist actieve organisaties, betoogt Evelien Tonkens. Het komt alleen tot stand dankzij een actieve rol van bijvoorbeeld overheid, woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen.

Dit boek maakt de roep om actief burgerschap begrijpelijk en geeft professionals, beleidsmakers en adviseurs handvatten om projecten en initiatieven te plaatsen en te beoordelen.

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s