Een uitgave van SUN Trancity in het kader van deSTADSWIJKstudies

In de loop van 2008 werd de vierdaagse leergang deSTADSWIJKstudies tweemaal georganiseerd. Onder de overkoepelende titel ‘Actief burgerschap en activerende organisaties in de wijk’ had elke dag een eigen thema. Deze thema’s komen terug in de indeling van dit boek. De deelnemers aan de leergang waren afkomstig van woningbouwcorporaties, gemeenten, welzijnsinstellingen, hoger onderwijs en adviesorganisaties.
Zij luisterden naar lezingen die bewerkt in deze publicatie zijn opgenomen en zij discussieerden met elkaar over de lezingen en een viertal praktijkcasussen. Door die praktijkverhalen, ingebracht door Willem van Spijker, Leonieke Jansen, Fatouch Chanaat en Martine Glaser, werden de beschouwende lezingen verbonden met de werkpraktijk van de deelnemers. De casus van Willem van Spijker leidde tot een artikel dat in deze publicatie is opgenomen. De andere drie komen aan de orde in de slotbeschouwing van Evelien Tonkens.

Het programma deSTADSWIJKstudies3 werd ontwikkeld door Evelien Tonkens (bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam), in samenwerking met Simon Franke (Trancity), Bart Lammers (Bureau Ruyterveer) en Lenneke Overmaat (Trancity).

In een vijftal hoofdstukken schetst Evelien Tonkens problemen en oplossingen. Lia van Doorn, Frank van Gemert, Herman van Gunsteren, Jan Dirk de Jong en James Kennedy gaan als gastauteur specifiek in op thema’s als Marokkaanse jongeren, achter de voordeurbeleid en zelforganisatie. De casus Koers Nieuw West in Amsterdam biedt een inspirerend voorbeeld uit de werkpraktijk van burgers en organisaties.

> Bestellen

onderschatten_overvragen


Tussen onderschatten en overvragen
- Actief burgerschap en activerende organisaties in de wijk

Evelien Tonkens

Vormgeving: Beukers Scholma, paperback, 176 pagina’s, 14 x 22 cm., ISBN: 978 90 8506 7009

€ 19,50

De bal ligt bij de burger. Bij grote maatschappelijke problemen kijkt men tegenwoordig verwachtingsvol naar burgers. Men hoopt dat buurtvaders, mentorprojecten of stadsdialogen de spanningen tussen bevolkingsgroepen verminderen. Dat burgerinitiatieven, wijkbudgetten of burgerfora de kloof tussen burgers en bestuur verkleinen. En dat vrijwilligers en mantelzorgers de eenzaamheid van ouderen en gehandicapten verminderen. Eerder lag de bal bij de overheid, daarna bij de markt. Hoe komt het dat hij nu bij de burger ligt? En dan vooral bij burgers in kwetsbare stadswijken. Waarom wordt er vooral van hen nu zoveel verwacht?
En hoe reëel zijn deze verwachtingen? Actief burgerschap vereist actieve organisaties, betoogt Evelien Tonkens. Het komt alleen tot stand dankzij een actieve rol van bijvoorbeeld overheid, woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen.

Dit boek maakt de roep om actief burgerschap begrijpelijk en geeft professionals, beleidsmakers en adviseurs handvatten om projecten en initiatieven te plaatsen en te beoordelen.

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s