Studiedagen

stedenbouw als strategie 5 Custom

Trancity organiseert regelmatig studiedagen rondom de thema's stedelijke ontwikkeling en vernieuwing, vaak naar aanleiding van een trancityxvaliz-publicatie.

Trancity wordt ook  met regelmaat gevraagd om een programma op maat te maken. Eén of meerdaagse programma's 'in company'.

deSTADSWIJKstudies

In 2006 organiseerden Arnold Reijndorp, Bart Lammers en Simon Franke voor het eerst deSTADSWIJKstudies, een vierdaags studieprogramma over de verwevenheid van ruimtelijke en sociale ontwikkelingen in de stad(swijk). In de programma's worden actuele maatschappelijke ontwikkelingen voorzien van achtergrondinformatie en wordt gezocht naar innovatieve ideeën en praktijken die bestaand beleid en uitvoering ter discussie stellen en vernieuwen. Naast programma's met open inschrijving werden ook programma's op maat ontwikkeld voor gemeenten en maatschappelijke instellingen. Vanuit deSTADSWIJKstudies startten de samenstellers ook het project Publieke Ruimte - Publieke Zaak en diverse collegedagen. Enkele programmabrochures zijn hieronder ter inzage.
> deStadswijkstudies4
> deStadswijkstudies5
> deStadswijkstudies6

Publieke Ruimte
- Publieke Zaak

Trancity organiseert i.s.m. Bart Lammers en Arnold Reijndorp een langlopend project over de verwevenheid van de publieke ruimte met de publieke zaak. Beiden staan onder druk en hebben positie verloren. Maar beiden worden ook geconfronteerd met sterke bottom-up initiatieven waarmee het programma van de stad wordt versterkt.

In het project werden drie onderzoeken gedaan en daarop gebaseerd prototypes ontwikkeld die een nieuw perspectief bieden op het publieke domein. Ook werden verschillende essays geschreven.
> Lees verder

 

 

 

Programma's

Op dit moment zijn er geen programma's gepland.

 

 

 

 

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s